Stručné aktuality, duben 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Zákon, který vstoupí v účinnost v den případného tvrdého brexitu, vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 74/2019 s názvem „Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie“.
   
 • Na stránkách Generálního finančního ředitelství vyšla Informace o vrácení přeplatku na dani a Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani.
   
 • Ministerstvo spravedlnosti k 1. dubnu 2019 zpřístupnilo otevřená data veřejných rejstříků v plném rozsahu. Vyhledávání usnadní řada kritérií, výsledek pak budou moci uživatelé exportovat v několika formátech. Jak ministerstvo informuje na svých stránkách, data bude dodávat postupně v datových sadách podle roků.
   
 • Daňový balíček 2019 zásadně posouvá termín přípravy a schválení projektu (projektové dokumentace), a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, kdy si poplatník poprvé nárokuje odpočet za daný projekt. Nově musí daňoví poplatníci oznámit správci daně, že mají záměr uplatnit na daný projekt odpočet na výzkum a vývoj, a to ještě před jeho zahájením. Při nesplnění této povinnosti nebude možné náklady vynaložené na řešení projektu do odpočtu zahrnout.
   
 • Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie. Materiál (tzv. daňový balíček 2020) obsahuje změny s účinností od 1. ledna 2020 – jedná se o novelu zákona o daních z příjmů (ATAD), zákona o dani z přidané hodnoty (quick fixes), zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních (DAC 6).
   
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Novela rozšiřuje stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Finsko se stalo další zemí, která uložila své ratifikační dokumenty vztahující se k Úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu (tzv. MLI) u depozitáře (OECD). Začne tak uplatňovat přijatá opatření ve svých smlouvách vůči zemím, které již úmluvu také ratifikovaly (např. Austrálie, Francie, Japonsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Irsko), a to od 1. června 2019. Ratifikace úmluvy na české straně aktuálně čeká na schválení v Poslanecké sněmovně.
   
 • Rada Ecofin se dne 12. března 2019 věnovala některým daňovým záležitostem a mimo jiné schválila novelizaci pravidel DPH pro e-commerce, která nabydou účinnosti od roku 2021. Rada také rozšířila seznam nespolupracujících jurisdikcí na celkem 10 států (Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, Fidži, Marshallovy ostrovy, Omán, Spojené arabské emiráty a Vanuatu). Naopak nebylo dosaženo dohody o zavedení digitální daně.
   
 • Dne 26. března 2019 přijal Evropský parlament na plenárním zasedání závěrečnou zprávu o finančních trestných činech, daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem. Zpráva mimo jiné obsahuje doporučení pro nová pravidla, která posílí administrativní spolupráci v daňové oblasti. Taktéž dala doporučení zřídit nové evropské a globální orgány, jež by tyto otázky řešily.
   
 • OECD zveřejnilo nástroj pro zjišťování skutečných vlastníků (beneficial ownership toolkit). Ten připravily společně OECD Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací a Inter-americká rozvojová banka (Inter-American Development Bank). Nástroj by měl pomoci vládám implementovat standardy globálního fóra, jejichž cílem je vymahatelnost práva v oblasti zjišťování skutečných vlastníků společností a trustů s cílem zabránit nezákonným aktivitám, které se skrývají za legální struktury.
Sdílet článek