Krátce
1. 11. 2017

Stručné aktuality, listopad 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 349/2017 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění vyhlašuje výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018.
   
 • Byla publikována vyhláška č. 346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. 
   
 • Vláda svým nařízením č. 343/2017 Sb. vyhlásila výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukční hranice pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a zvýšení důchodů v roce 2018. Údaje uvedené ve vyhlášce ovlivňují nejen výši důchodů přiznaných od 1. ledna 2018, ale také maximální výši vyměřovacího základu pro povinné odvody na sociální zabezpečení. Pro rok 2018 platí tedy průměrná mzda ve výši 29 979,- Kč a maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení ve výši 1 438 992,- Kč. Údaje ve vyhlášce ovlivní také minimální výši záloh samostatně výdělečných osob na sociální a zdravotní pojištění a měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.
   
 • Novela zákona o zaměstnanosti, která se dotýká oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zprostředkování zaměstnání úřadem práce a rekvalifikací, vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 327/2017.
   
 • Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018.
   
 • Finanční správa publikovala Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v němž upozorňuje, že nově budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) Prohlášení k dani (pro uplatňování slev na dani) také v elektronické formě.
   
 • Prezident podepsal novely zákonů souvisejících s přijetím zákona o platebním styku. Jednou z nich je i novela zákona o DPH, kde se zakotvují požadavky na obsah kontrolního hlášení. 
   
 • Na poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu se bude nově používat správní řád. Prezident podepsal novelu rozpočtových pravidel, z níž to vyplývá.
   
 • Podle novely antidiskriminačního zákona, kterou podepsal prezident, bude Úřad veřejné ochránkyně práv moci nově sledovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí EU nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. 
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign