Výsledek vyhledávání: "#finanční správa"
Nalezeno 17 výsledků
Daně
8. 8. 2018

Informace finanční správy za rok 2017: rostly výnosy, nejvíce z DPH

Finanční správa zveřejnila v průběhu července zprávu o činnosti za rok 2017. I v tomto roce výnosy z nepřímých i přímých daní rostly. Hlavní příčinou je především vyšší tempo ekonomického růstu v České republice a s ním související vyšší výdaje…

Martina Valachová
Tereza Funioková
Z judikatury
5. 6. 2018

Daňové penále a navíc i vězení?

K nejvíce diskutovaným otázkám v rámci českého soudnictví i daňové praxe patří problematika souběhu trestních a správních sankcí. Důležitým aspektem této oblasti je vztah pravomocně uložené sankce v daňovém řízení a následného zahájení trestního…

Tomáš Búry
Josef Riesner
Krátce
18. 4. 2018

Stručné aktuality, duben 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami. Na stránkách Finanční správy je k dispozici nový formulář pro Samostatnou přílohu k položce 12 I oddílu, která slouží k vykázání transakcí mezi spojenými osobami. Formulář je platný…

Lenka Fialková
Z judikatury
16. 2. 2018

NSS: Daňovou kontrolu může zahájit kterýkoli finanční úřad

Novela zákona o finanční správě v roce 2016 přiznala finančním úřadům celostátní působnost ve dvou oblastech. První je vyhledávací činnost při správě daní a druhou kontrolní postupy daňových orgánů, mezi které patří právě i daňová kontrola. Před…

Veronika Červenková
Karolína Tomsová
Daně
13. 12. 2017

Country-by-Country Reporting – nejčastější chyby první fáze

V průběhu roku 2017 jsme několikrát informovali o novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Přináší s sebou tzv. Country by Country Reporting (CbCR) neboli povinnost podat zprávu podle zemí, tj. oznámení. Důležitým datem první fáze…

Veronika Červenková
Soňa Saidlová
Daně
13. 12. 2017

Přísnější pravidla pro osvobození přepravy zboží při vývozu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. června 2017 zpřísňuje podmínky pro osvobození přepravy zboží spojené s vývozem do třetích zemí. Soudní dvůr rozhodoval o situaci, kdy vývozce zboží pověřil dopravce, aby zajistil přepravu zboží do…

Tomáš Havel
Hana Hašková
Webdesign