Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa<…

Rok 2018 očima ministerstva financí

Jak hodnotí minulý rok v daňové oblasti úředníci finanční správy? Zveřejněné statistiky přináší zajímavá čísla a fakta – finanční správa v roce 2018 mimo jiné ukončila 32 577 daňových…

SDEU: Tankovací karty slouží jako nástroj k financování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval ve věci Vega International (C-235/18), jak zdaňovat nákup pohonných hmot dodaných dceřiným společnostem. S ohledem na povahu poskytované služby prostřednictvím tankovacích karet dospěl k závěru, že tato služba se…

Přelomové rozhodnutí: Náhrady za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozsudek (31 Af 23/2016-76), ve kterém se zabýval problematikou odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Můžeme ho označit za přelomový, protože vyvrací dosavadní přístup finanční správy. Na rozdíl od ní je soud…

Informace finanční správy za rok 2017: rostly výnosy, nejvíce z DPH

Finanční správa zveřejnila v průběhu července zprávu o činnosti za rok 2017. I v tomto roce výnosy z nepřímých i přímých daní rostly. Hlavní příčinou je především vyšší tempo ekonomického…

Rozhodnutí NSS: „za chyby se platí“ nadměrný odpočet nevyjímaje

Nejvyšší správní soud (NSS) pokračuje v nastoleném trendu ochrany daňových poplatníků před nezákonným či nesprávným postupem finanční správy. V nedávném rozsudku 1 Afs 28/2018 přiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně ve výši 14 % (plus repo…

Daňové penále a navíc i vězení?

K nejvíce diskutovaným otázkám v rámci českého soudnictví i daňové praxe patří problematika souběhu trestních a správních sankcí. Důležitým aspektem této oblasti je vztah pravomocně uložené sankce v daňovém řízení a následného zahájení trestního…

Stručné aktuality, duben 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.