Rok 2018 očima ministerstva financí

Jak hodnotí minulý rok v daňové oblasti úředníci finanční správy? Zveřejněné statistiky přináší zajímavá čísla a fakta – finanční správa v roce 2018 mimo jiné ukončila 32 577 daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností, z nichž 21 065 dopadlo doměrkem nebo snížením ztráty.

Jako každý rok touto dobou vydalo ministerstvo financí Zprávu o činnosti Finanční a Celní správy České republiky. Hodnocení předešlého roku se nese v pozitivním duchu. Podařilo se splnit vytyčené cíle v oblastech zlepšení výběrů daní, zavést opatření proti vysokému odlivu výnosů z přímých zahraničních investic a proti daňovým únikům nebo přijmout novelu zákona o evidenci tržeb. Z průzkumu veřejného mínění zpracovaného pro finanční správu navíc vyplynulo, že se podle většiny dotázaných jedná o důvěryhodnou a veřejnosti otevřenou instituci.

Finanční správa pokračovala v boji s daňovými úniky a podvody: zaměřila se dle svých slov především na nadměrné odpočty DPH, korunové dluhopisy nebo sdílenou ekonomiku (platformy Airbnb, Uber). Využívala přitom nejen stávající nástroje jako kontrolní hlášení nebo evidenci tržeb, ale nově také informace o identifikaci osob, které poskytují ubytování prostřednictvím internetových platforem získaných na základě podepsaného memoranda. Rušno bylo i na poli legislativy – do tuzemského právního řádu byla implementována směrnice EU proti vyhýbaní se daňovým povinnostem (ATAD) a podařilo se schválit novelu zákona o evidenci tržeb. V oblasti mezinárodní spolupráce byl zprovozněn systém pro sběr dat tzv. Country by Country reporting.

Za zmínku stojí některé statistiky. Celkové výnosy z daní a cel za rok 2018 činily 1 038 miliard korun, což znamená nárůst o 6,6 % oproti roku 2017. Nejvýznamnější výnosovou položkou bylo už tradičně DPH (413 miliard Kč), jehož výběr zaznamenal ve srovnání s minulým obdobím nárůst o 8,3 %, který byl způsoben zvýšením hodnoty vlastní daňové povinnosti oproti nižšímu nárůstu nárokovaných odpočtů. Na meziroční růst inkasa DPH mělo dle statistik ministerstva stále vliv kontrolní hlášení, nicméně kvůli nezavedení 3. a 4. vlny EET stát neinkasoval výnosy, se kterými počítal ve svých prognózách. Vůči předchozímu roku se zvýšilo inkaso daně z příjmů právnických osob. Ministerstvo tento růst přičítá pozitivnímu ekonomickému vývoji. 

Finanční správa pokračuje v nastoleném trendu cíleně zaměřené kontrolní činnosti. V roce 2018 měla v hledáčku především oblast převodních cen, kde poplatníkům doměřila daň v celkové výši 1,2 miliardy korun a snížila daňové ztráty o více než 12 miliard. Finanční správa shledala největší nedostatky v oblasti nesprávně nastavené cenotvorby v závislosti na funkčním a rizikovém profilu, v posouzení daňové uznatelnosti i ocenění vnitropodnikových služeb, ve vnitroskupinovém financování a v platbách za nehmotný majetek. Největší nedostatky u daně z příjmů právnických osob identifikovala finanční správa u průzkumů trhu a reklamy. V oblasti DPH se jednalo o pochybení týkající se agenturního zaměstnávání a reklamních služeb. Celkově v roce 2018 proběhlo 12 358 daňových kontrol a 20 219 postupů k odstranění pochybností, kdy celkové doměrky překročily hranici 15 miliard korun na dani a vykázané daňové ztráty byly sníženy o téměř 38 miliard.

Finanční správa evidovala celkem 15 722 odvolacích řízení, jejich počet oproti loňsku vzrostl o více než 16 %. Nejvíce odvolání se týkalo oblasti DPH. V roce 2018 finanční správa vyřídila celkem 6 370 podaných odvolání, z toho více než polovinu (3 447) zamítla a ve 2 344 případech alespoň částečně vyhověla. Téměř tisícovka případů pokračovala k soudnímu přezkumu. Správní soudy v daňové agendě vyhověly daňovým poplatníkům ve 291 případech z 1 011 vyřízených žalob v roce 2018. Při pohledu na celkové částky doměrků je patrné, že finanční správa chybovala především u velkých doměrků – na 291 soudně zrušených rozhodnutí připadal doměrek 3,2 miliardy korun, zatímco na 571 soudně potvrzených rozhodnutí připadá doměrek 3,4 miliardy.

Na co se můžeme těšit tento rok? Finanční správa chce pokračovat v pracích na projektu MOJE daně nebo chystá spuštění aplikace APED zaměřené na realizaci elektronických dražeb. Při kontrolách budou úřednici především ověřovat správnost údajů v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob v návaznosti na data uvedená v evidenci tržeb, na daňové podvody v oblasti internetového obchodu či na kontrolu příjmů ze sdílených ekonomik.

Sdílet článek