Z judikatury
4. 6. 2019

SDEU: Tankovací karty slouží jako nástroj k financování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval ve věci Vega International (C-235/18), jak zdaňovat nákup pohonných hmot dodaných dceřiným společnostem. S ohledem na povahu poskytované služby prostřednictvím tankovacích karet dospěl k závěru, že tato služba se nejvíce podobá poskytnutí úvěru.

Tomáš Havel
Dominik Kovář

Rakouská přepravní společnost Vega International zajišťovala nákup pohonných hmot pro své dceřiné společnosti (v různých státech EU) prostřednictvím tankovacích karet, které měly k dispozici jejich řidiči. Pohonné hmoty (PHM) byly vyúčtovány společnosti Vega, která tyto dodávky následně fakturovala dceřiným společnostem s 2% přirážkou a lokální daní.

SDEU v rozsudku konstatuje, že při takto nastavené transakci se nejedná o dodání zboží společnosti Vega, tedy o převod práva nakládat s pohonnými hmoty jako vlastník. Řidiči samotní (potažmo dceřiné společnosti) totiž nakupují PHM přímo od čerpacích stanic, protože si mohou svobodně rozhodnout o kvalitě, množství a druhu pohonných hmot, o době nákupu i jejich použití. SDEU tak vyvozuje, že prostřednictvím tankovacích karet poskytuje společnost Vega jednoduchý nástroj, který slouží k financování nákupu PHM dceřinými společnostmi. Služba se tedy nejvíce podobá zprostředkování úvěru a může být osvobozena od DPH v jednotlivých státech Evropské unie. Soudní dvůr tak potvrzuje závěry, které byly již dříve publikovány v rozsudku Auto Lease Holland (C185/01) ze dne 6. února 2003.

V této souvislosti doporučujeme věnovat zmiňované oblasti zvýšenou pozornost.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign