SDEU: Tankovací karty slouží jako nástroj k financování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval ve věci Vega International (C-235/18), jak zdaňovat nákup pohonných hmot dodaných dceřiným společnostem. S ohledem na povahu poskytované služby prostřednictvím tankovacích karet dospěl k závěru, že tato služba se nejvíce podobá poskytnutí úvěru.

Rakouská přepravní společnost Vega International zajišťovala nákup pohonných hmot pro své dceřiné společnosti (v různých státech EU) prostřednictvím tankovacích karet, které měly k dispozici jejich řidiči. Pohonné hmoty (PHM) byly vyúčtovány společnosti Vega, která tyto dodávky následně fakturovala dceřiným společnostem s 2% přirážkou a lokální daní.

SDEU v rozsudku konstatuje, že při takto nastavené transakci se nejedná o dodání zboží společnosti Vega, tedy o převod práva nakládat s pohonnými hmoty jako vlastník. Řidiči samotní (potažmo dceřiné společnosti) totiž nakupují PHM přímo od čerpacích stanic, protože si mohou svobodně rozhodnout o kvalitě, množství a druhu pohonných hmot, o době nákupu i jejich použití. SDEU tak vyvozuje, že prostřednictvím tankovacích karet poskytuje společnost Vega jednoduchý nástroj, který slouží k financování nákupu PHM dceřinými společnostmi. Služba se tedy nejvíce podobá zprostředkování úvěru a může být osvobozena od DPH v jednotlivých státech Evropské unie. Soudní dvůr tak potvrzuje závěry, které byly již dříve publikovány v rozsudku Auto Lease Holland (C185/01) ze dne 6. února 2003.

V této souvislosti doporučujeme věnovat zmiňované oblasti zvýšenou pozornost.

Sdílet článek