Daně
8. 8. 2018

Informace finanční správy za rok 2017: rostly výnosy, nejvíce z DPH

Finanční správa zveřejnila v průběhu července zprávu o činnosti za rok 2017. I v tomto roce výnosy z nepřímých i přímých daní rostly. Hlavní příčinou je především vyšší tempo ekonomického růstu v České republice a s ním související vyšší výdaje domácností a vládních institucí na spotřebu.

Martina Valachová
Tereza Funioková

Pro finanční správu i nadále zůstává prioritou efektivnější výběr daní a současné zvýšení daňových příjmů. Tyto příjmy již historicky navyšují především výnosy z DPH, následované výnosy z daně z příjmů fyzických osob a výnosy z daně z příjmů právnických osob na třetím místě. 

O nejvyšší meziroční nárůst výnosů – o zhruba 9,1 % se postarala DPH a to především díky nově zavedené EET, do které se v první fázi od prosince 2016 zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a v druhé fázi od března 2017 podnikatelé, kterým plynou tržby z činnosti maloobchodu a velkoobchodu. Naopak negativní dopad na růst příjmů veřejných rozpočtů z pohledu DPH mělo snížení sazby daně u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Markantní nárůst výnosů zaznamenala finanční správa z daně z příjmů fyzických a právnických osob. Za hlavní důvod označuje příznivý ekonomický vývoj v České republice, nárůst mezd a nižší nezaměstnanost.

Finanční správa ani v roce 2017 nešetřila kontrolní činností. Postup k odstranění pochybností použila v 14 651 případech, z toho téměř 50 % uzavřela s rozdílem oproti hodnotám deklarovaným daňovými subjekty. I přesto, že se může počet postupů k odstranění pochybností zdát vysoký, šlo oproti loňskému roku o pokles o 23,7 %. Meziročně také celkově poklesl počet daňových kontrol o 25,7 %. Na poklesu se podílí především daňové subjekty, které na základě neformálního postupu odstraňují nedostatky, aniž by byl ze strany správce daně zahájen postup k odstranění pochybností či daňová kontrola. I v případě kontrolní činnosti drží DPH pomyslnou první příčku. Z celkové hodnoty doměřené daně v roce 2017 tvoří největší podíl doměřená DPH, která představuje 89,6 %. Zanedbatelné nebyly ani kontroly převodních cen, na které se daňové subjekty snažily reagovat častějšími žádostmi o závazné posouzení.

Rok 2017 byl také bohatý na odvolací řízení. Finanční správa vedla celkem 13 478 odvolacích řízení, poplatníkovi bylo však vyhověno pouze v 1 624 případech, což znamená proti předešlému roku snížení o 20,7 %. Daňovým subjektům se především nelíbí rozhodování správce daně v oblasti DPH.

Z meziročního porovnání je zřejmý pokles počtu vydaných zajišťovacích příkazů, který byl v roce 2017 o 9 % nižší, o 52,1 % se snížila i částka zajištěných peněžních prostředků. Naopak výrazně vzrostla u finanční správy obliba institutu zajištění nedoplatků zástavním právem, kde se počet vydaných rozhodnutí meziročně zvýšil o 56,9 %.

Do budoucna si finanční správa opakovaně klade za cíl zjednodušit život daňových poplatníků skrze digitalizaci správy daní, zkvalitnit výstupy směrem k daňové veřejnosti a celkově prohloubit „proklientský“ přístup. Navzdory těmto neskromným ambicím, jejichž naplnění by si žádalo nasazení veškerých dostupných kapacit, lze však jen stěží očekávat, že by finanční správa polevila ve svých kontrolních aktivitách a vymáhání daňových nedoplatků.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign