Finanční správa motivovala úředníky odměnou za doměřenou daň, NSS to zkritizoval

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k možné podjatosti zaměstnanců finančního úřadu, který daňovému subjektu doměřil daň za pochybení v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Finanční správa totiž začátkem roku 2016 vydala pravidla pro odměny zaměstnanců, které se odvíjely od výše doměrku. Ačkoliv v daném případě NSS neshledal podjatost správce daně, neboť příslib odměn vydala Finanční správa až na konci dané kontroly, stojí tento rozsudek přesto za pozornost.

Jednou z námitek, kterou ve své kasační stížnosti daňový subjekt uvedl, byla podjatost zaměstnanců finančního úřadu, kteří daňovou kontrolu prováděli. Daňový subjekt vycházel z prohlášení tiskové mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ), která uvedla, že finanční správa uděluje cílové odměny těm zaměstnancům, kteří doměří daň v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje či převodních cen.

GFŘ vydalo „Podmínky pro příslib cílové odměny“ 19. února 2016. Z tohoto dokumentu vyplývá, že vybraní zaměstnanci finanční správy měli obdržet cílovou odměnu, pokud v řízení zahájeném od 29. února 2016 do 31. prosince 2018 (anebo zahájené před tímto datem, ale do 29. února 2016 neukončené) sníží uplatněný odpočet na výzkum a vývoj alespoň o 2,5 milionu korun.

V posuzovaném případě NSS došel k závěru, že zaměstnanci finančního úřadu podjatí nebyli, neboť stěžejní část daňové kontroly, včetně projednání výsledků kontrolního zjištění, byla provedena před vydáním výše uvedeného dokumentu. Nadto NSS dal za pravdu správci daně, že daňový subjekt nesplnil formální podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zejména neprokázal, ve který den byl projekt schválen.

Co však stojí za zmínku: v rozsudku je zdůrazněn cíl správy daní. Tím je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Úřední osoby správce daně by měly postupovat v rámci svých pravomocí a působností. Jejich motivace by neměla být pokřivována nepřijatelně stanovenými kritérii odměňování, které byly založeny na myšlence „čím více daní vyberete, tím více si vyděláte“. Nepřijatelnost této úpravy je podle NSS zvýrazněna i stanovením minimální částky, o kterou měl být odpočet snížen.

Sdílet článek