Stručné aktuality, říjen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ministerstvo financí připravilo úpravy formulářových podání pro: 
  • daň z příjmů (např. zohlednění účtu dlouhodobých investic, slevy ze zastavených exekucí, rozšíření tabulky k uplatnění ztráty, aktualizace pokynů, příkladů a výpočtů a zavedení nové přílohy Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin v důsledku novelizace zákona o účetnictví), 
  • daň z nemovitostí, 
  • silniční daň, 
  • působnosti celních orgánů. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022. 
 • Novela zákona o DPH v souvislosti s e-commerce byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 355/2021 Sb. Účinnosti nabyla 1. října 2021. Změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. 
 • Novela zákona o bankách, která mimo jiné obsahuje také novelu zákona o daních z příjmů týkající se osvobození úrokových výnosů plynoucích nerezidentům z eurobondů, vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 353/2021 Sb. 
 • Bankovní rada ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 1,50 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,50 % a diskontní sazby na 0,50 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 1. října 2021. 
 • Zástupci Generálního finančního ředitelství a Finanční správy Slovenské republiky podepsali smlouvu o společném postupu při výměně informací. Dohoda pokračuje v nastaveném trendu, kdy finanční správa posiluje vzájemné vztahy s finančními správami sousedních zemí. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Rada EU schválila návrh znění směrnice o povinném zveřejňování informací ohledně daní z příjmů podle zemí (tzv. veřejný Country-by-Country Reporting). Zprávu o dani z příjmů za jednotlivé společnosti budou povinně zveřejňovat skupiny s ovládající společností zřízenou v EU nebo mimo EU s konsolidovaným obratem přesahujícím 750 mil. eur. První zpráva se bude zřejmě předkládat až za zdaňovací období začínající 1. ledna 2025.  
 • Evropská komise vyzvala Českou republiku k vyjasnění implementace pravidel týkajících se tzv. hybridních nesouladů (ATAD 2), které mohou vést k nezdanění příjmů nebo dvojímu uplatnění nákladů na základě rozdílné právní kvalifikace ve dvou dotčených jurisdikcích. V případě, že tyto otázky nebudou dostatečně vysvětleny, řízení vedoucí ke splnění implementační povinnosti bude pokračovat.  
 • Součástí polské daňové reformy (tzv. Polish deal) by nově mělo být i zavedení minimální daně pro velké společnosti. Daň by dopadla na společnosti, které vykazují daňové ztráty nebo ziskovost pod úrovní 1 %. Sazba daně by činila 10 %. Základ daně by se stanovil na úrovni 4 % z tržeb, dále navýšený o vybrané položky odvozené například z úroků nebo služeb poskytnutých ze skupiny.  
 • V Lucemburku se uskutečnilo pravidelné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie. Hlavním bodem byla diskuse o změnách regulace pojišťoven.
Sdílet článek