Zpět na výpis

Stručné aktuality, srpen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšla vládní novela zákona o mimořádném odpuštění penále z pojištění na sociální zabezpečení č. 181/2023.
 • Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákoníku práce (tisk 423), která transponuje evropskou legislativu, upravuje práci na dálku nebo pravidla pro tzv. dohodáře. Schváleny byly také některé pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení. Senát však následně předlohu vrátil s navrženými pozměňovacími návrhy.  
 • Dle informací MPSV je humanitární dávka od 1. července pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami i bydlením. Příspěvek pro solidární domácnost přestane být vyplácen. Vyplývá to z novely zákona lex Ukrajina.
 • Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tis. korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Dále odsouhlasila úpravu, která umožní další digitalizaci a zjednodušování administrativy v agendě státní sociální podpory.
 • Poslanecká sněmovna projednala konsolidační balíček v prvním čtení 14. července 2023.  Lhůta na projednání ve výborech byla zkrácena na 50 dnů. Druhé čtení tak proběhne pravděpodobně až na začátku září.
 • Senát 27. července 2023 schválil novelu zákona o spotřebních daních, která navrací sazbu spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 31. července 2023 a nabyla účinnosti 1. srpna 2023.
 • Ministerstvo financí vydalo zprávu o činnosti Finanční správy a Celní správy za rok 2022. 
 • Finanční zpravodaj 9/2023 obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (tzv. CbCR) v souladu se zákonem o mezinárodní spolupráci v oblasti daní.   

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská komise zveřejnila výroční zprávu o daních za rok 2023, která poskytuje přehled o stavu zdanění a daňových systémů v EU. 
 • Komise vyhodnocuje uplatňování nařízení Rady EU č. 2022/1854 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie. Zprávu o svých hlavních zjištěních předloží Radě do 15. října 2023. Nařízení zavedlo možnost uplatňovat příspěvky a odvody vztahující se k nadměrným ziskům a příjmům ve vybraných sektorech v důsledku energetické krize.
 • Kromě konečných dokumentů k Pilíři 2, zveřejnila OECD k připomínkám návrh pravidel pro uplatnění daně u vnitroskupinových plateb za manažerské služby, úroky, licenční poplatky a podobné platby, pokud je příjemce platby ze státu s nižší než 9% nominální sazbou daně, a také návrh dokumentu pro stanovení tržní odměny u marketingových a distribučních služeb v rámci Pilíře 1 (změny zdaňovacích práv při prodeji zboží a služeb).