Stručné aktuality, únor 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

 • Jak informovala na svých webových stránkách Finanční správa, podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.
   
 • Notářská komora schválila výkladové stanovisko, podle nějž nemůže notář jako podklad pro svou notářskou činnost přijmout listinu (typicky plnou moc) skládající se z více listů, opatřenou úředně ověřeným podpisem, pokud nejsou tyto listy pevně spojeny uzávěrou (tj. nálepkou a razítkem ověřujícího orgánu). V této souvislosti je třeba si dát pozor na chybnou interpretaci zákona o ověřování, dle níž obecní úřady a Česká pošta jednotlivé listy ověřované listiny spojují pouze na vyžádání.
   
 • Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zvláštní webové stránky, na kterých jsou k dispozici formuláře pro zápis svěřenských fondů a skutečných majitelů do nově vedených evidencí.
   
 • Statistiky za rok 2017 potvrzují nárůst kontrol a sankcí udílených za prohřešky v oblasti agenturního zaměstnávání Státním úřadem inspekce práce.
   
 • Evropská komise publikovala na svých webových stránkách dopady Brexitu v oblasti daní a cel. Velká Británie se stane „třetí zemí“ vůči ostatní členským státům EU k datu 30. března 2019, 00:00h (SEČ), ledaže by v ratifikační smlouvě bylo stanoveno jiné datum. Připravit se na odchod Spojeného království z EU v oblasti daní a cel není jen úkolem pro členské státy a jejich úřady, nýbrž i pro společnosti a jednotlivce obchodující s Velkou Británií.
Sdílet článek