Krátce
13. 9. 2017

Stručné aktuality, září 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
  • Bankovní Rada ČNB na svém srpnovém zasedání upravila úrokové sazby. Dvoutýdenní repo  sazba se zvyšuje na 0,25 %. Dvoutýdenní reposazba se použije pro výpočet úroků z prodlení podle občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí 8,05%. Na základě dvoutýdenní reposazby ČNB stanovují správci daně úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu. Tento úrok z prodlení se počítá počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V době prodlení od 1.1.2014 do 31.12.2017 úrok z prodlení podle daňového řádu činí tedy 14,05 % p.a. 
  • Generální finanční ředitelství publikovalo na svých stránkách informaci, jejímž cílem je seznámit veřejnost se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.
  • Senát schválil předlohu, podle níž se budou insolvenční případy přidělovat soudcům automatickým a náhodným systémem. Vláda původně navrhovala zavést tento systém pro všechna soudní řízení, Sněmovna jej ale v novele občanského soudního řádu zúžila. Normu by měl ještě podepsat prezident.
  • Neziskovým organizacím zřejmě nevznikne povinnost zapsat se do rejstříku, aby získaly postavení veřejné prospěšnosti. Senát dnes schválil úpravu občanského zákoníku ve verzi, kterou Sněmovna nahradila sporný vládní návrh zákona o veřejné prospěšnosti. Přijatou variantu nyní dostane k posouzení prezident.
  • Senát chce zvýšit státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy handicapovaných pracovníků na 12 000 Kč měsíčně. Nyní činí 9 500 Kč měsíčně a Sněmovna schválila jeho navýšení na 10 500 Kč. O senátní verzi novely zákona o zaměstnanosti bude rozhodovat Sněmovna na své zářijové schůzi.
  • Senát schválil novelu proti mezinárodním únikům na daních, v rámci níž se zavádí povinnost pro nadnárodní firmy informovat o své finanční situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.
  • Sněmovna a Senát si budou moci vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly dosáhnout shody na jejich podobě. Nově by tak už poslanci nemuseli schválit senátní úpravy těchto norem, pokud by chtěli dosáhnout jejich přijetí. Novinku přinese takzvaný stykový zákon, který dnes Senát schválil.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign