Stručné aktuality, září 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

 • Do Poslanecké sněmovny míří novela soudního řádu správního. Navrhované změny se týkají řízení o kasační stížnosti, která je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví. Nově má být přijatelnost kasační stížnosti omezena pouze na případy, jejichž význam podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Záměrem novely je snížit vytíženost Nejvyššího správního soudu a zrychlit soudní řízení. Na druhou stranu by taková změna značně omezila možnosti účastníků bránit se proti rozhodnutím správních soudů. Zákon totiž s výjimkou obnovy řízení jiný opravný prostředek ve správním soudnictví neumožňuje.
   
 • Společnost UBER uzavřela s ministerstvem financí daňové memorandum, které má zajistit řádnou správu daní všech řidičů a spolupracovníků této rostoucí přepravní platformy. Součástí memoranda je též dohoda, že UBER od října 2018 spustí pilotní provoz elektronické evidence tržeb pro nové řidiče. Takto budou v předstihu před novelou zákona o EET dobrovolně poskytovány informace o hotovostních platbách, které řidiči či společnosti jezdící pro UBER obdrží.
   
 • Finanční správa podle generální advokátky Soudního dvora EU postupovala v souladu s dosavadní judikaturou. Generální advokátka Soudního dvora EU Juliane Kokott v Lucemburku vydala 25. července 2018 rozhodnutí v zásadní kauze společnosti AREX CZ. Tato kauza může vnést světlo do některých sporů, které souvisejí i s medializovanými zajišťovacími příkazy a je klíčová pro další boj s karuselovými podvody na DPH.
   
 • Červencový ECOFIN se zabýval mimo jiné programem InvestEU, nižším DPH na e-knihy a americkou daňovou reformou. Na žádost ČR zařadilo právě začínající rakouské předsednictví na program jednání návrh na rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge).
   
 • Z důvodu právní jistoty, časové úspory a ve snaze předejít v budoucnu složitějším administrativním postupům ministerstvo vnitra důrazně doporučuje všem občanům Spojeného království, kteří pobývají na území ČR a chtějí, aby byla jejich práva zachována i po Brexitu, aby požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Občan Spojeného království, který nebude po konci přechodného období disponovat pobytovým oprávněním, bude muset prokázat, že se na něho vztahují pravidla obsažená ve výstupové dohodě, jiným, výrazně složitějším způsobem. Potvrzení o přechodném pobytu se vydává bezplatně. Žádost se podává na území ČR na kterémkoli pracovišti MV ČR (viz seznam pracovišť).
Sdílet článek