Za nedostatečné zabezpečení osobních údajů padla další velmi vysoká pokuta

Německý provozovatel mobilních služeb 1&1 Telecom GmbH dostal pokutu 9,6 milionu eur za nezavedení dostatečných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků. Jedná se o jednu z doposud nejvyšších pokut za…

ÚOOÚ přišel o pravomoc pokutovat orgány veřejné moci a veřejné subjekty

Nejvyšší správní soud v březnu letošního roku potvrdil půlmilionovou pokutu pro ministerstvo vnitra. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení povinnosti náležitě zabezpečit osobní údaje. V nedávné době úřad rozhodoval o odvolání téhož…

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil první pokuty za porušení GDPR

V souvislosti s přijetím GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) panovala mezi správci a zpracovateli osobních údajů značná nejistota ohledně výše pokut udělovaných Úřadem pro…

ÚOOÚ udělil pokutu za nadbytečné uchovávání kopií dokladů

Úřad pro ochranu osobních údajů se v loňském roce zabýval případem zaměstnavatele, který nadbytečně uchovával kopie dokladů předložených jeho zaměstnanci. Jde o častou praxi zaměstnavatelů, kteří si pro jistotu pořizují kopie všech dokladů. Takový…