Třetí kolo žádostí o podporu COVID – Nájemné

Program COVID – Nájemné, který částečně kompenzuje náklady spojené s platbou nájemného u vybraných provozoven maloobchodního prodeje a poskytování služeb, bude otevřen potřetí. Třetí kolo přímo navazuje na předchozí výzvu. Zároveň byla prodloužena lhůta pro podání žádostí v druhém kole, a to do 4. února 2021. 5. února 2021 se spustíila třetí výzva, která bude otevřena do 8. dubna 2021. 

Stále platí, že žadatel má nárok na kompenzaci ve výši 50 % nájemného zaplaceného za rozhodné období, tj. 1. září 2020 až 31. prosinec 2020. Horní hranice maximální podpory 10 mil. Kč na každou jednotlivou výzvu podpory pro jednoho žadatele zůstává také v platnosti. 

Nárok na podporu mají provozovny uzavřené na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020. Zásadní novinkou je rozšíření podpory i na provozovny, které sice nebyly tímto rozhodnutím vlády uzavřeny (z důvodu udělení výjimky), ale v důsledku zavedení opatření přijatých v souvislosti  s COVID-19 zaznamenaly ve 4. čtvrtletí roku 2020 pokles tržeb o 66 % v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2019. Mezi tyto žadatele by tak mohli patřit například prodejci květin. 

Třetí výzva přichází se zjednodušením při vyplňování samotné žádosti. Konkrétně čestné prohlášení pronajímatele o existenci nájemního vztahu už nebude nutné opatřit úředně ověřeným podpisem. Dále nebude překážkou spřízněnost pronajímatele a nájemce provozovny. Jedinou podmínkou zůstává skutečnost, že žadatel a pronajímatel musí být jiná fyzická osoba. 

Po zkušenostech s předchozími výzvami doporučujeme podat žádost s dostatečným časovým předstihem. Žadatel tak předejde možným technickým problémům způsobeným přetížením systému v posledních dnech před uplynutím lhůty pro podání.  

Sdílet článek