V programu DOPRAVA 2020+ je k dispozici půl miliardy korun

Technologická agentura České republiky vyhlásila 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž programu DOPRAVA 2020+. Program má za cíl podpořit podniky v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v oblasti dopravy.

Podporu mohou získat i velké podniky, přičemž maximální částka podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč. Míra podpory se pro velké podniky pohybuje v rozmezí od 25 % do 65 %. Celková alokace programu činí 500 mil. Kč, v jednání je navýšení o dalších 350 mil. Kč. Mezi způsobilé kategorie nákladů patří provozní náklady. Projekt může být realizován i na území hlavního města Prahy. Délka řešení projektu nesmí přesáhnout 48 měsíců. 

Co se týče podporovaných aktivit, jedná se o výzkumně-vývojové projekty, jejichž výstupy, resp. výsledky mají potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum v oblasti celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. 

Návrhy projektů musí splnit alespoň jeden ze specifických cílů programu, kterými jsou: 

  • udržitelná doprava; 
  • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; 
  • přístupná a interoperabilní doprava; 
  • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. 

Prioritním výzkumným tématem pro tuto soutěž je digitalizace dopravy. Jde především o oblast autonomní a inteligentní mobility, ITS a kooperativní ITS, digitální a datové infrastruktury. Přihlášení k tomuto prioritnímu tématu není povinné. 

Návrhy projektů je možné podávat do 16. června 2021 pomocí informačního systému ISTA. Další veřejná soutěž se plánuje v roce 2022.  

Sdílet článek