Vláda prodloužila některé dotační programy a počítá i s novými

Vláda 14. října schválila několik dotačních titulů pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Jde o prodloužení některých předcházejících dotačních programů, případně o zavedení nových. Detailní podmínky jednotlivých programů budou zveřejněny v následujících dnech.

Vláda prodloužila dotační program Covid – Nájemné, do kterého bude alokováno 1,2 mld. Kč. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného by měli mít podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele. Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu je výhodné, že program už schválila Evropská komise, což je pravděpodobně  i důvod, proč může dojít ke kompenzaci nájmů zpětně, už za období před eskalací druhé vlny pandemie. 

Pokračovat bude také program Covid – Kultura s alokací 750 milionů korun. Podpora by měla být poskytnuta na náklady vynaložené na neuskutečněné kulturní akce či projekty, které měly proběhnout v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. Podpora by se měla týkat i výdajů v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě, program Covid – Sport II cílí především na profesionální sportovní kluby a pořadatele sportovních akcí. Vláda připravuje i návrh dotačního programu Agrocovid Potravinářství, který bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády.  Podmínky programu bude vláda teprve schvalovat.

Vláda také schválila návrh na využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020. Evropská komise plánuje přidělit členským státům dalších 47,5 miliardy eur, přičemž konkrétní rozdělení těchto peněz mezi členské státy ještě není známo. Vláda předběžně odsouhlasila, že 56 procent konečné alokace půjde na investice do zdravotnictví, 15 procent na investice do zázemí pro sportovce a 29 procent na podporu integrovaného záchranného systému a výstavbu domovů důchodců v pasivním standardu.

Výše uvedené informace vycházejí z tiskových zpráv vydaných po zasedání vlády. Na konečné podmínky dotačních titulů je třeba počkat do zveřejnění konkrétních dotačních výzev.

Sdílet článek