Zpět na výpis

Získejte dotaci na vybudování výzkumné a inovační infrastruktury

Chystáte se vybudovat vývojovou infrastrukturu, kterou budete sdílet s dalšími podniky nebo vysokými školami? Pak vás může zajímat Výzva I v programu Služby infrastruktury OP TAK, kterou vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podporu můžete získat na rozvoj a budování otevřené výzkumné a inovační infrastruktury či na poskytování služeb inovačním podnikům.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 9. srpna 2023 do 18. ledna 2024, přičemž žadatelem o podporu může být i velký podnik. Podmínkou programu je spolupráce žadatele s výzkumnou organizací. Alokace výzvy je jedna miliarda korun. Podporovány jsou následující aktivity:

  • Aktivita A) Poskytování služeb malým nebo středním inovačním podnikům.
  • Aktivita B) Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační (VaI) infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Aktivita B

Míra podpory se liší podle typu budované nebo modernizované VaI infrastruktury:

  • V případě rozšiřování či budování nové výzkumné infrastruktury činí míra podpory až 50 % způsobilých výdajů.
  • Pokud se jedná o rozšiřování nebo budování nové VaI infrastruktury, která splňuje definici testovací a experimentální infrastruktury, činí míra podpory 25 % způsobilých výdajů. Ta může být navýšena o pět procentních bodů v případě, že je alespoň 80 % roční kapacity této infrastruktury přiděleno malým a středním podnikům.

Maximální výše dotace činí 50 mil. Kč. Pokud daný projekt obsahuje stavební práce, může dotace dosáhnout až 150 mil. Kč. Za způsobilé výdaje se považují náklady na investice do dlouhodobého majetku, nehmotného majetku a náklady na projektovou dokumentaci.

Jednou z podmínek, kterou výzva pro žadatele s výzkumnými centry stanovuje, je přidělení alespoň 30 % roční kapacity VaI infrastruktury malým a středním podnikům.

Projekt je možné realizovat na celém území ČR mimo Prahu. Žadatel může předložit v každé aktivitě pouze jeden návrh projektu.

V případě zájmu o podporu rádi prověříme soulad vašich aktivit s podmínkami soutěže.