Zpět na výpis

Získejte podporu na nákup elektromobilů a dobíjecích stanic

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Národní rozvojovou bankou připravilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu k I. programu „Záruka Elektromobilita“.

Podniky mohou díky výzvě získat podporu pro pořízení bezemisních vozidel, a to klasických elektromobilů i vozidel na vodíkový pohon. Konkrétně je možné pořídit nová osobní vozidla a nákladní vozidla do 4,25 tun. Pořizovací cena osobních vozidel nesmí být vyšší než 1,5 mil. Kč bez DPH. Zároveň bude možné podpořit pořízení neveřejných dobíjecích stanic pro vlastní potřebu podniku. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky. Cílem je zvýšit podíl vozidel na alternativní paliva a zároveň podpořit výstavbu dobíjecích stanic.

Příjem žádostí o podporu by měl být zahájen začátkem letošního roku a bude probíhat do 30. září 2025. Alokace výzvy činí 1,95 mld. Kč, z toho bude 1,65 mld. Kč určeno na pořízení bezemisních vozidel. Podpora bude mít formu bankovní záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku na vozidlo, přičemž příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek bude poskytován v režimu de minimis.

Žadatelé budou moci získat záruku až do 70 % hodnoty úvěru, délka ručení nepřesáhne 5 let a doba splatnosti úvěru musí činit minimálně 12 měsíců. Výše zaručovaného úvěru má následující omezení:

  • 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč pro jedno osobní vozidlo;
  • 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč pro jedno nákladní vozidlo; 
  • Maximálně 400 tis. Kč na jednu dobíjecí stanici v závislosti na jejím typu. 


​Výše finančního příspěvku je omezena následovně: 

  • 200 tis. Kč na jedno osobní vozidlo;
  • 300 tis. Kč na jedno nákladní vozidlo; 
  • 150 tis. Kč na jednu dobíjecí stanici. 

​V jednom projektu je možné pořídit i flotilu vozidel (při respektování limitu de minimis). Počet dobíjecích stanic nesmí přesáhnout počet pořizovaných vozidel.