Zpět na výpis

Aktuálně k novele DPH 2020 („Quick fixes“)

Rozsáhlá novela DPH 2020, která cílí na doladění režimu DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, je již v Poslanecké sněmovně (tzv. Quick fixes). Jelikož jde o implementaci unijní legislativy, vyjadřovaly se k ní v rámci výboru DPH i jednotlivé členské státy. Zaujaly například stanovisko k hojně diskutované otázce přirozených úbytků v rámci konsignačního skladu nebo ke vzniku provozovny v zemi uskladnění. Státy se shodly, že je potřeba nastavit určitou toleranci. V opačném případě by nebyla aplikace navrhovaných zjednodušení vůbec proveditelná.

Novinky v oblasti DPH pro rok 2020 představují jedny z nejzásadnějších změn posledních let. Jde o úpravy, které postihnou všechny výrobní a obchodní společnosti provádějící dodávky a nákupy v rámci Evropské unie. Budou také tématem listopadového školení KPMG Business Institutu, kde je v rámci individuálních workshopů detailně rozebereme na příkladech vašich transakčních toků.

Druhé čtení v Poslanecké sněmovně se odkládá na říjnovou schůzi, proto se případným pozměňovacím návrhům budeme věnovat v listopadovém vydání. Nyní přinášíme některá vyjádření členských států EU v rámci výboru DPH k několika nejpalčivějším problémům, které Quick fixes přinášejí. 

Prvním z nich jsou přirozené úbytky v rámci konsignačního skladu, k nimž bude ve velké většině případů přirozeně docházet. Bohužel ani novela českého zákona ani evropské směrnice na tyto přirozené úbytky nepamatují a explicitně je neupravují. Členské státy se však shodly na tom, že určitá toleranční mez, minimálně z titulu přirozených úbytků, je potřebná. V opačném případě by totiž aplikace zjednodušení pro konsignační (call-off) sklady byla v praxi téměř nevyužitelná a registrace dodavatele k DPH v zemi umístění skladu nevyhnutelná.

Dalším z široce diskutovaných témat je vznik provozovny pro účely DPH v případě existence konsignačního skladu. Komise zatím překvapivě zaujala postoj, že v situaci, kdy sklad vlastní, provozuje nebo si najme dodavatel, představuje tento de facto jeho provozovnu pro účely DPH. Členské státy s tímto přístupem nesouhlasí a preferují mírnější a více diverzifikovaný přístup. Existence provozovny dodavatele v zemi uskladnění brání v obecné rovině aplikaci zmíněných zjednodušení. Komise přislíbila reflektovat stanoviska států a připravit vyjasňující pokyny.