Aktuální informace k programu OP PIK

Média vydala zprávu, že EU pozastavila dotační program OP PIK, jehož řídícím orgánem je ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“). Příčinou má být vysoká chybovost při proplácení dotací z tohoto programu odhalená auditem ze strany ministerstva financí. Přinášíme krátké shrnutí situace.

MPO vydalo tiskovou zprávu a doplňující informace od zprostředkující Agentury pro podnikání a inovace („API“). Audit skutečně odhalil chyby a jejich náprava již prostřednictvím řady interních opatření probíhá. Pozastavení programu se nicméně týká pouze certifikace finančních prostředků ze strany Evropské komise směrem do státního rozpočtu, což by nemělo mít vliv na proplácení samotných projektů realizovaných jednotlivými žadateli. Proplácení je v době pozastavení hrazeno z národních zdrojů a žádosti o platbu předkládané žadateli jsou i nadále financovány standardním způsobem. 

Metodika nových pracovních míst v rámci programu ICT a sdílené služby

Druhou informací, se kterou se setkali žadatelé v programu „ICT a sdílené služby“, konkrétně ve výzvě „Tvorba nových IS/ICT řešení“, byla zpráva ze strany MPO (API). Ta uvádí na pravou míru způsob výpočtu nově vytvořených pracovních míst, což je klíčový ukazatel v tomto programu.

Audit programu odhalil nesrovnalost ve vyplácení podpory na nově vytvořená pracovní místa spočívající v chybně definované metodice ve výše uvedené výzvě. V rámci této výzvy byly dle zjištění auditu propláceny i výdaje vynaložené na mzdové náklady zaměstnanců při pouhém přemístění stávajícího zaměstnance na projekt předložený v daném programu, nikoliv pouze výdaje na nově vytvořená pracovní místa. Dělo se tak v souladu s podmínkami výzvy, nicméně nikoliv ve shodě s evropskými pravidly. Ta stanoví, že podpora se může vyplácet pouze na pracovní místa vytvořená v projektu jako čistý přírůstek celkového počtu pracovních míst.

Není přesně známo, kolika již proplacených projektů se chybná interpretace dotkne a jaký bude výsledný dopad. Řada projektů je totiž ve fázi realizace a o dotaci zatím požádáno nebylo. API komunikuje s dotčenými žadateli s cílem uvést celou záležitost do souladu s evropskými pravidly. 

Sdílet článek