Ze světa
5. 9. 2018

Americká dovozní cla: obchodní válka a hromadící se stížnosti u WTO

Od zavedení cel na dovoz oceli, hliníku, solárních panelů a praček do Spojených států již uplynulo několik měsíců. Jeden z největších obchodních konfliktů v novodobých dějinách se ale stále nechýlí ke konci. Dovozních cel přibývá a Světová obchodní organizace (WTO) přijímá od svých členů stále více stížností. Postupy používané při zavádění cel, totiž nejsou v souladu s principy WTO.

Tomáš Havel
Lucie Leopoldová

Na základě pravidel Světové obchodní organizace členské státy nemohou diskriminovat své obchodní partnery. Jedná se o princip zvaný doložka nejvyšších výhod, který zaručuje, že pokud by jeden stát udělil zvláštní výhodu (například nižší cla) některému z dalších států, musí tuto výhodu garantovat všem ostatním členům WTO. Tento základní princip byl při uvalení cel Spojenými státy porušen, jelikož nová dovozní cla neplatí pro všechny. Některé státy jako Jižní Korea, Brazílie, Austrálie či Argentina si vyjednaly permanentní výjimku a cla se na ně nevztahují.

V návaznosti na tuto diskriminaci začaly světové mocnosti u WTO podávat na Spojené státy stížnosti. Šance, že WTO rozhodne ve prospěch stěžovatelů, jsou poměrně vysoké, nicméně je potřeba pamatovat i na pravidlo národní bezpečnosti. Toto pravidlo dovoluje členskému státu porušit své celní závazky z důvodu národní bezpečnosti, na což se Spojené státy chtějí odvolávat. Jelikož vyřízení stížnosti podané k WTO trvá v průměru rok (a některé stížnosti od vzniku WTO v roce 1995 stále ještě nejsou dořešené), začaly státy zavádět odvetná opatření. 

Nejsilněji reaguje Čína

Nejsilněji se obchodní válka projevuje ve vztahu USA a Číny. Poté, co na začátku července začaly Spojené státy uplatňovat 25% cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů, přidaly na konci srpna další zboží, v součtu jde již o hodnotu 50 miliard. V rámci odvetných opatření zatížila Čína americké zboží cly ve stejném objemu a na konci srpna podala již druhou stížnost k WTO. Probíhající obchodní jednání však nenasvědčují brzkému vyřešení situace. USA již navíc avizovaly, že připravují 25% clo na čínské zboží dosahující až 200 miliard.

Konec výjimky pro EU

Ačkoliv EU byla nejprve udělena dočasná výjimka z cel na ocel a hliník, ve druhé polovině června tato výjimka skončila. I EU se se stížností obrátila na WTO a zároveň přijala vlastní odvetná opatření. Od června tak EU zavádí 25% clo na vybrané americké zboží. Jde především o ocel a hliník, nákladní automobily, motocykly, džíny, bourbon, whisky, tabák či pomerančový džus. V reakci na toto opatření pohrozily USA zavedením cla na evropské automobily. To by mohlo ve větší míře zasáhnout i Českou republiku. Značnou část jejích vývozů totiž představují automobilové součástky.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign