Zpět na výpis

Co obsahuje upravený návrh směrnice ViDA?

Evropská komise zveřejnila 8. května 2024 aktualizovaný návrh balíčku „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Očekává se, že bude projednáván na červnovém setkání ECOFIN, s cílem dosáhnout dohody ještě během belgického předsednictví v Radě EU. Reforma se zaměřuje na tři hlavní oblasti: úpravu pravidel pro digitální platformy, zavedení jednotné registrace k DPH a zavedení nového systému sjednoceného digitálního výkaznictví.

Úprava pravidel pro digitální platformy

Od 1. července 2027 by dle návrhu měly být digitální platformy, které zprostředkovávají krátkodobé pronájmy a přepravu osob, považovány za tzv. domnělého poskytovatele těchto služeb, pokud skuteční poskytovatelé služeb neuvedou své daňové identifikační číslo pro účely DPH (tzn. vystupují v roli neplátce). Tento krok má zvýšit transparentnost a přenést zodpovědnost za výběr daně na platformy. Aktualizovaná verze také přidává určité výjimky a umožňuje členským státům vyloučit z tohoto pravidla krátkodobé pronájmy a silniční přepravu cestujících, pokud tyto služby poskytují malé podniky (SME).

Jednotná registrace k DPH

Režim OSS
, který umožňuje podnikům registrovat se v jednom členském státě a deklarovat DPH v celé EU, se rozšíří. Od 1. července 2027 bude zahrnovat přesuny vlastního zboží mezi členskými státy, prodej zboží s instalací nebo montáží, prodej na palubách lodí, letadel a vlaků a prodej energií. Aktualizovaná verze návrhu nicméně vylučuje z rozšířeného režimu OSS prodej zboží a služeb, na který se vztahuje zvláštní režim (např. prodej zboží z druhé ruky nebo uměleckých děl). Původní návrh, který obsahoval implementaci IOSS, byl naopak stažen a bude zahrnut do celní novely v roce 2028.

Elektronická fakturace a digitální výkaznictví

Od 1. července 2030 bude elektronická fakturace a sjednocené digitální výkaznictví povinné pro všechny přeshraniční transakce v rámci EU. Členské státy budou moci zavést povinnou elektronickou fakturaci i pro domácí transakce. Tento systém má zjednodušit a zrychlit proces vykazování DPH. Aktualizovaná verze návrhu prodlužuje lhůtu pro vystavení elektronických faktur na 10 dní od uskutečnění zdanitelného plnění, oproti původním 2 dnům v předchozím návrhu.

Podniky v EU by měly začít připravovat své účetní systémy na tyto změny, aby zajistily soulad s novými požadavky. Podrobnější informace naleznete zde.