Zpět na výpis

Dočkáme se DAC 7? Evropská komise tentokrát cílí na digitální platformy a sdílení služeb

Zatímco implementace směrnice DAC 6 je v Evropě v plném proudu, Evropská komise předkládá iniciativu, která může přinést sedmou verzi směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní. Zaměřuje se na digitální platformy a platformy sdílených služeb. Jejím cílem je umožnit spravedlivé zdanění příjmů z online platforem, a to z hlediska všech daní. Oproti svým předchůdcům by se tedy DAC 7 nejspíše zaměřovala jak na přímé daně, tak na oblast DPH.

Cílem nové iniciativy, kterou Evropská komise předložila široké veřejnosti k připomínkám, je identifikovat subjekty, které generují zisky prostřednictvím digitálních platforem, a zabezpečit, aby tyto příjmy byly řádně zdaněny. Průzkum provedený v EU ukázal, že služby poskytované prostřednictvím online platforem s mezinárodním přesahem mají rostoucí trend. Současně ale řada subjektů příjmy z těchto platforem nepřiznává, čímž členské státy přichází o významné daňové příjmy do státních rozpočtů.  

Předložená iniciativa chce lokálním daňovým správám zajistit přístup k informacím o příjmech generovaných prostřednictvím digitálních platforem a umožnit jim efektivní kontrolu zdanění těchto příjmů díky spolupráci národních finančních správ. Východiskem návrhu nového systému má být rozbor už existujících národních pravidel pro sběr dat o digitální ekonomice v jednotlivých členských státech. Aktuálně je připravována analýza, která má za úkol posoudit a vyhodnotit dopady případného zavedení nové reportovací povinnosti jak na lokální daňové správy, tak na podnikatele. Od zavedení jednotného informačního standardu si Evropská komise slibuje snížení nákladů na tvorbu a provoz informačních systémů, které by si členské státy jinak musely vyvíjet samy. Nový systém by měl sloužit zejména k rychlé a výkonné výměně informací. Zároveň by měl pokrývat všechny oblasti zdanění, předcházet zdvojování dat a shromažďovat údaje v souladu s GDPR.  

Dočkáme se tedy DAC 7 a nové reportovací povinnosti? Na odpověď si ještě počkáme. Evropská komise nechává na další diskuzi, jestli naznačená opatření zavede a v jaké formě – nabízí se široká škála od doporučení členským státům až po novou směrnici. Veřejná konzultace je otevřená po dobu osmi týdnů a nabízí prostor pro zpětnou vazbu k navrhované iniciativě prostřednictvím internetových stránek Evropské komise. Další posun v této věci se plánuje na červen 2020.