Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je tady

Evropská unie a Japonsko uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, která nabývá účinnosti 1. února 2019. Eliminuje většinu současných tarifních a netarifních opatření při dovozu zboží a poskytování služeb. Také má posílit vzájemnou spolupráci a přinést nové obchodní příležitosti.

Hlavním cílem dohody je zjednodušit obchod mezi EU a Japonskem a odstranit dovozní bariéry. Cíle chtějí strany dosáhnout především zrušením dovozních cel. V okamžiku vstoupení dohody v účinnost by se tak mělo stát až u 90 % zboží, po plné implementaci je v plánu ještě vyšší podíl. Snížení či úplné odstranění cel se týká především potravinářských a průmyslových výrobků. Aby čeští dovozci mohli využívat nulových či snížených celních sazeb plynoucích ze smlouvy, musí prokázat, že daný produkt má tzv. preferenční původ v Japonsku a předložit důkaz původu. Stanovení pravidel původu je rovněž součástí dohody.

Společnosti ze zemí EU mohou získat i speciální status tzv. zeměpisného označení, který nabízí ochranu na japonském trhu více než 200 zemědělským a potravinářským produktům ze specifických evropských lokalit.

Kromě celních opatření dohoda eliminuje také ta netarifní, jako jsou speciální technické požadavky, požadavky na bezpečnost produktů a na ochranu životního prostředí. Oběma stranám dohoda ukládá povinnost používat mezinárodní standardy pro motorová vozidla, textilní produkty, léky a kosmetiku. Odstranění netarifních opatření se ale týká například i administrativních překážek při dovozu piva.

Smlouva rovněž usnadní poskytování služeb a investování mezi oběma stranami.

Sdílet článek