Zpět na výpis

Dopad sankcí proti Rusku na dovozce výrobků ze železa a oceli

Dovozci výrobků ze železa a oceli do EU mají od 30. září 2023 nově povinnost prokázat, že při výrobě nepoužili železo nebo ocel ruského původu. Opatření je součástí balíčku sankcí vůči Rusku, které měly odloženou platnost, aby dovozci získali více času na přípravu. Nutnou podmínkou nákupu a dovozu výrobků ze železa a oceli ze zemí mimo EU bude prokázání původu surovin použitých při zpracování.

Opatření se vztahuje na výrobky kapitol 72 a 73 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a kombinované nomenklatury, kromě podkapitol 7201–7205.  Již dříve platil zákaz nákupu a dovozu výrobků, pokud pocházely z Ruska, teď se ovšem rozšíří na výrobky ze železa a oceli ruského původu zpracované mimo Rusko. Deklaranti by proto měli kontrolovat, zda se jich týká dovoz výrobků ze zmíněných kapitol, a zda se pohybují v kapitolách patřících mezi výjimky.


Jak se původ surovin prokazuje?

Pro prokázání původu Evropská komise doporučila vyplnit Mill Test Certificate (někdy také Material Test report), který by měli dovozci v okamžiku překročení hranic EU předložit celnímu úřadu. Z takového certifikátu je patrné, kde byl výrobek finálně zpracován a jaký je původ jeho jednotlivých součástí. Za správnost informací v MTC odpovídá dovozce a celní úřad má pravomoc požadovat doplňující informace či důkazy.

Celní správa připouští i jiné doklady k prokázání, že při výrobě nebyly použity suroviny, které by měly jakýkoli vztah k Rusku. Za přípustné považuje celní správa jednorázová či dlouhodobá prohlášení dodavatele, obchodní, výrobní či celní doklady dokládající neruský původ železa a oceli. Postup prokazování původu u zpětného dovozu a jiných nestandardních zásilek bude ještě upřesněn.