Zpět na výpis

EP: nadnárodní skupiny musí zveřejňovat zisky a uhrazené daně za jednotlivé země

Evropský parlament 11. listopadu 2021 schválil návrh směrnice zavádějící povinnost zveřejňovat zprávu podle zemí, známou pod názvem „country by country report“. Tento report informující mimo jiné o zisku a uhrazených daních za jednotlivé země vyplňují nadnárodní společnosti od roku 2017, ale dosud ho odevzdávaly pouze finanční správě. Nově ho budou muset nahrát na webové stránky nebo publikovat ve veřejném rejstříku.

Členské státy EU musí směrnici implementovat do 22. června 2023. Lokální legislativa pak musí být účinná pro období zahájená nejpozději 22. června 2024. V praxi to znamená, že skupina, jejímž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, bude data vykazovat poprvé za období roku 2025. Tato data pak musí zveřejnit do konce roku 2026. Vzhledem k tomu, že jednotlivé členské státy mohou pravidla uplatnit už dříve, doporučujeme dění kolem směrnice sledovat. Rozdíly mezi státy mohou vzniknout také v implementaci tzv. „ochranné doložky“, která uděluje výjimku ze zveřejňování až na dobu pěti let. V gesci států jsou i sankce za nedodržení povinnosti. 

Data budou povinně zveřejňovat skupiny s ovládající společností zřízenou v EU, jejíž konsolidovaný obrat přesahuje 750 mil. eur a která působí ve více než jednom členském státě. Pokud by ovládající společnost sídlila mimo EU, ale v EU působila prostřednictvím dceřiné společnosti nebo organizační složky (při splnění podmínek ohledně velikosti zastoupení v EU), povinnost zveřejnit data přechází na dceřinou společnost či organizační složku. Počet společností, kterých se publikační povinnost dotkne, možná tak bude vyšší, než se na první pohled zdá.  

Zpráva bude obsahovat informace za všechny společnosti ve skupině. Za společnosti, které mají sídlo v některém ze států EU nebo v zemích ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí (tzv. černé i šedé listiny), budou skupiny informace uvádět souhrnně na úrovni jednotlivých států. Data týkající se společností z ostatních zemí se sloučí do jedné sumy. Skupiny budou muset zveřejňovat například následující informace: 

  • činnost společnosti,  
  • počet zaměstnanců,  
  • hospodářský výsledek před zdaněním a 
  • splatná a odložená daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, včetně vysvětlení případných rozdílů.  

Evropská komise věří, že dostupnost informací o příjmech a daňovém zatížení nadnárodních korporací v jednotlivých zemích neznamená pouze větší transparentnost, ale také posílení veřejné kontroly. Otázkou je, zda tato veřejná kontrola není na úkor konkurenceschopnosti evropských podniků, které ponesou větší administrativní zatížení a také riziko, že zveřejněné informace budou chybně interpretovány, nepochopeny nebo dokonce povedou k odhalení citlivých obchodních informací.  

Očekáváme, že povinné zveřejňování bude část nadnárodních skupin motivovat ke kontrole toků transakcí, aby se vyhnuly negativní publicitě nebo poškození reputace.  

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás