Ze světa
17. 1. 2018

EU odpovídá na výzvy v oblasti zdanění zisků v digitální ekonomice

Rada ECOFIN přijala 5. prosince závěry shrnuté v „Odpovědi na výzvy v oblasti zdanění zisků v digitální ekonomice“. Mají za cíl definovat společný přístup EU v této oblasti s ohledem na očekávaná mezinárodní jednání na úrovni OECD.

Václav Baňka
Lenka Fialková

EU zahájila diskusi o legislativním řešení problémů, které přináší digitální ekonomika, v září roku 2017 během neformálního setkání v Tallinu. Ačkoli „vyrovnávací daň“ navrhovaná Francií, Německem, Itálií a Španělskem byla přijata jako možné řešení, nebylo dosaženo konsensu. Řada dalších členských států upřednostňovala dlouhodobé řešení založené na tradičních mezinárodních daňových pravidlech. Po této schůzce vydala Evropská komise sdělení ke spravedlivému a efektivnímu daňovému systému v Evropské unii pro digitální jednotný trh, v němž představila důležité úkoly v oblasti zdanění podniků, které poskytují služby nebo prodávají zboží prostřednictvím digitálních platforem. Sdělení navrhovalo jak dlouhodobá řešení, tedy zásadní reformu mezinárodního daňového systému, tak řešení krátkodobá, jako je zavedení vyrovnávací daně z obratu, srážkové daně z digitálních transakcí nebo poplatku z příjmů z poskytování digitálních služeb nebo reklamní činnosti.

Při zdanění digitální ekonomiky ECOFIN navrhuje zabývat se především koncepcí „virtuální stálé provozovny“, která by umožnila zdanit zisk ve státě zdroje příjmu i bez toho, že by zde prodávající byl fyzicky přítomen. Zároveň Rada doporučuje zabývat se příslušnými úpravami pravidel pro stanovování převodních cen a přiřazování zisku tak, aby zohledňovala, kde se v jednotlivých modelech podnikání v digitální ekonomice vytváří hodnota. Pro tvorbu hodnot digitální ekonomikou jsou při vytváření zisku důležitá různá data, včetně těch uživatelských. Úlohu dat je tak třeba brát v úvahu a posuzovat v kontextu pravidel pro stanovování převodních cen a přiřazování zisku. 

OECD v současné době finalizuje dokument ke zdanění digitální ekonomiky v rámci iniciativy BEPS. Zveřejnění dokumentu se očekává v dubnu 2018. ECOFIN vyzývá OECD, aby hledala vhodná řešení pro modernizaci globální sítě smluv o zamezení dvojímu zdanění, aby též upravila modelovou daňovou smlouvu včetně komentářů, jakož i směrnice o převodních cenách a přiřazování zisku stálým provozovnám. Rada uložila Komisi, aby počátkem roku předložila své návrhy na řešení včetně zhodnocení právní i technické proveditelnosti a ekonomického dopadu možných reakcí na výzvy v oblasti zdanění zisků digitální ekonomiky.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign