Evropská daň z finančních transakcí znovu na stole

Portugalsko se v Radě EU snaží znovu otevřít diskusi o návrhu daně z finančních transakcí na úrovni EU. Diskuse by se měla zaměřit na nastavení a podmínky zdanění a vyhnout se politickým otázkám.

Společný systém daně z finančních transakcí se na evropské úrovni probírá s přestávkami už od roku 2011. Návrh počítal s daní ve výši 0,1 % z převodu akcií a obligací a 0,01 % z finančních transakcí týkajících se derivátových nástrojů. Zatím se nepodařilo najít politickou shodu všech členských států. V roce 2013 přikročilo jedenáct z nich k tzv. posílené spolupráci na legislativním návrhu, který by se týkal jen této skupiny států. V průběhu projednávání se z této skupiny odpojilo Estonsko. ČR se této spolupráce vedoucí ke zdanění finančních transakcí neúčastní, neboť zavedení podobné daně dlouhodobě odmítá.  

Poslední významný vývoj nastal v prosinci 2019. Německý ministr financí navrhl, aby revidovanou směrnici o dani z finančních transakcí přijalo deset států v rámci posílené spolupráce. Revidovaný návrh obsahuje volitelnou výjimku pro důchodové systémy, nový systém pro vzájemné sdílení výnosů z této daně a navýšení sazby. O dani z finančních transakcí se hovořilo jako o možném novém vlastním zdroji EU, který by byl součástí dlouhodobého rozpočtu EU. Mezitím několik členských států (např. Francie, Itálie, Španělsko) zavedlo jednostranné obdoby daně z finančních transakcí.  

Ve snaze návrh dokumentu posunout dále navrhlo portugalské předsednictví v Radě EU diskusi o otázkách designu nové daně na úrovni EU. Přístup navržený předsednictvím by měl umožnit postupnou implementaci daně na základě modelů vyvinutých a už otestovaných Francií a Itálií. Podle názoru Portugalska by postupná implementace umožňovala: 

  • členským státům EU a Evropské komisi metodicky vyhodnotit ekonomický dopad daně z finančních transakcí, 
  • daňovým správám postupně rozvíjet účinné a efektivní postupy výběru daně 
  • a strukturám trhu i finančním institucím postupně budovat znalosti a infrastrukturu potřebnou k dodržování daňových předpisů týkajících se daně z finančních transakcí. 

Členské státy se nyní mají vyjádřit k návrhu daně z finančních transakcí a k tomu, zda by francouzské a italské zkušenosti představovaly pevný základ pro postupný evropský přístup k této dani (ať už v rámci posílené spolupráce, nebo v celé EU). Součástí diskuse byl také návrh zahrnout transakce s kapitálovými deriváty do zdanění finančních transakcí (v souladu s italským modelem). Zatím není vůbec jasné, jak na obnovené diskuze zareagují členské státy a zda má daň z finančních transakcí šanci na přijetí. K dispozici není ani postoj České republiky. 

Sdílet článek