Evropská komise pokročila v přípravě digitalizace systému DPH

V průběhu ledna letošního roku zahájila Evropská komise tzv. připomínkové řízení a sběr názorů týkají se digitalizace systému daně z přidané hodnoty v členských zemích. Digitalizace a automatizace uplatňování DPH v celé EU podle ní pomůže dosáhnout cílů akčního plánu z roku 2020.

Připomínkového řízení se mohou účastnit jak daňové subjekty a profesionálové z akademických sfér, tak i zainteresované osoby z řad veřejnosti. Připomínky je možné posílat prostřednictvím dotazníku na webových stránkách Evropské komise až do 15. dubna letošního roku.

Daň z přidané hodnoty tvoří pro většinu členských států Evropské unie největší příjmovou položku státních rozpočtů. Systém je v současné době podle Komise zkostnatělý, zbytečně složitý a náchylný k podvodům. Digitalizace a automatizace systému DPH v celé EU pomůže dosáhnout cílů akčního plánu z roku 2020, ve kterém si Komise vytyčila tři významné oblasti rozvoje. Jedná se o:

  • digitální předkládání podání daňovými subjekty
  • definice pravidla pro obchodování skrze digitální platformy v návaznosti na směrnici DAC 7 a
  • jednotnou registraci k DPH v Evropské unii.

Cílem těchto kroků je snížení administrativní zátěže daňových subjektů, redukce nákladů na správu daní a snížení náchylnosti systému k daňovým podvodům.

V průběhu posledních dekád se Evropská komise a vlády členských států podílely na zdokonalování systému DPH na státní i přeshraniční úrovni. V oblasti reportingu ale zatím neexistuje jednotná směrnice, která by všem členským státům nařizovala stejné postupy či kontrolní mechanismy při výběru DPH. V současné době se proto můžeme setkat s různorodými postupy jak v oblasti vykazování, tak v oblasti kontroly dat a případných daňových úniků. Jedná se třeba o zavedení tuzemského kontrolního hlášení v roce 2016, elektronickou výměnu informací pomocí souboru SAF-T například v Polsku, Lucembursku či Rumunsku, nebo povinnost vystavovat v rámci obchodování B2G a B2B v Portugalsku výhradně elektronické faktury.

Prostřednictvím připomínkového řízení by si Komise ráda ujasnila, jak evropský systém DPH vnímá odborná veřejnost i firmy. Výsledky řízení bude reflektovat ve svých rozhodnutích, jejichž cílem je sjednocení vykazovacích a kontrolních mechanismů.

Sdílet článek