Ze světa
10. 5. 2018

Hromadné investování v hledáčku regulace

V Evropské unii momentálně probíhá připomínkování návrhu nařízení, které má za cíl regulovat crowdfundingové platformy. Ty umožňují veřejnosti investovat v relativně malých částkách do navrhovaných projektů, přičemž finální vybraná částka se může pohybovat i v desítkách milionů korun. Cílem nařízení má být sjednocení požadavků kladených na poskytovatele těchto služeb napříč členskými státy.

Iva Baranová
Pavel Martiník

Navrhovaná regulace zavádí pro crowdfundingové platformy možnost výběru, zda pro ně bude rozhodná národní úprava, nebo toto nařízení. Pokud si crowdfundingová platforma zvolí, že se bude řídit nařízením, bude podléhat dohledu nikoliv národních orgánů, ale přímo ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). 

V případě, že bude nařízení přijato ve formě zveřejněné k připomínkám, dopadne nejen na provozovatele crowdfundingových platforem, které si to zvolí, ale také na osoby, jež na platformách zveřejní své projekty k financování. I jich se tak může týkat kontrola, při níž bude ESMA zjišťovat, zda nedošlo k porušení jejich povinností. Návrh nařízení také zavádí povinnost vyhotovit dokument s klíčovými informacemi pro investory, jehož koncepce připomíná obdobné dokumenty připravované ve spojitosti s poskytováním investičních služeb.

Další novinkou je také pojetí regulace reklamy na projekty zveřejněné prostřednictvím těchto platforem. Nově nebude možné propagovat konkrétní projekty, ale pouze platformu jako celek. Návrh také stanovuje pravidla pro střety zájmů, které mohou vyvstat při poskytování služeb crowdfundingu.

Není náhoda, že řada navržených pravidel se podobá již existujícím úpravám uplatňovaným v rámci finančního sektoru, především pak kapitálového trhu. Evropská unie se netají snahou o regulaci a harmonizaci v rámci tohoto exponovaného sektoru. I za touto regulací stojí podle předkladatelů zájem na ochraně investorů, kterých jsou v případě těchto platforem stovky i tisíce.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign