Ze světa
8. 8. 2018

Japonsko a EU podepsaly dohodu o hospodářském partnerství

V Tokiu se sešli představitelé Evropské unie a Japonska, aby podepsali mimo jiné dohodu o ekonomické spolupráci. Jejím cílem je vytvořit nové příležitosti pro dovoz zemědělských výrobků z EU, odstranit japonská cla u výrobků jako jsou sýry nebo víno a zároveň ochránit na japonském trhu duševní vlastnictví pocházející z EU.

Tomáš Havel
Dominik Kovář

Vyjednávání obou stran začalo již v roce 2013, finální podoba dohody byla předběžně schválena v prosinci roku 2017.

Ročně se z EU doveze do Japonska zboží za zhruba 58 mld. eur, avšak společnosti musí čelit některým opatřením na japonské straně, která tento dovoz komplikují. Podepsaná dohoda je v tomto ohledu velmi ambiciózní a komplexní. Plánuje se, že po její plné implementaci bude odstraněno 99 % dovozních cel na zboží z EU, přičemž hodnota těchto cel se pohybuje okolo 1 mld. eur. Předpokládá se, že zrušení dovozních cel bude mít za důsledek nárůst dovozu některých výrobků jako např. zpracované potravinářské výrobky (o 120 %), chemikálie (o 22 %) nebo stroje (o 12 %). 

Japonsku jsou z EU také poskytovány služby za více než 28 mld. eur ročně. Nově uzavřená dohoda má zajistit společnostem z EU jednodušší přístup na velmi lukrativní japonský trh. Dohoda obsahuje několik ustanovení, která se uplatňují horizontálně na veškeré služby, jako například možnost obou stran regulovat některé části obchodu. Zároveň však japonské státní podniky budou muset přistupovat k zahraničním společnostem stejně jako k těm domácím a nemělo by tak docházet k diskriminaci. 

V neposlední řadě dohoda obsahuje závazek týkající se boje proti podvodům. Tato součást dohody je jednou z podmínek Evropské unie, na jejímž základě budou přidělovány preferenční výhody na zboží z Japonska. Tyto výhody však mohou být odejmuty, pokud by byly zneužívány. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign