Konec července přinesl revoluci ve vysílání zaměstnanců

V rámci novely zákoníku práce nabyl dne 30. července 2020 mezi jiným účinnosti balíček významných změn v oblasti vysílání pracovníků ze zahraničí. Ten přizpůsobuje českou právní úpravu novele evropské směrnice o vysílání pracovníků (PWD). Změny mají…

Modernizace spotřebitelských pravidel

Nová směrnice EU přináší revizi pravidel spotřebitelského práva. Členské státy je nyní musejí zavést do svých právních řádů. Vedle rozšíření povinností obchodníků vůči spotřebitelům se významně zvyšují možné sankce za jejich porušení.

Zemětřesení na poli pracovního práva poprvé udeří v červenci

Dlouholeté úsilí o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce přineslo své ovoce. Vládní návrh úspěšně prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020. Účinnosti nabyde 30. července 2020 s tím, že některá ustanovení,…

Chystané změny zákona o pobytu cizinců pro rok 2021

Vláda navrhuje změnu zákona o pobytu cizinců jako součást novely reagující na návrh nového zákona o občanských průkazech. Ten vychází z nového nařízení EU, které usiluje o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a povolení k pobytu v…

Jak pokutovala inspekce práce zaměstnavatele v roce 2019?

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zveřejnil kontrolní zprávu za rok 2019. Jak dopadly kontroly týkající se agenturního zaměstnávání, nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo monitoringu zaměstnanců?

Detailní pokyny k souhlasům podle GDPR

Na začátku května vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve tzv. Pracovní skupina 29) nové pokyny týkající se získávání a prokazování souhlasů se zpracováním osobních údajů udělených ze strany subjektů údajů. Pokyny doplňují dřívější…

Zákon vrací zaměstnancům ochranu před platební neschopností zaměstnavatele

Ochrana zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele není v českém právním řádu žádnou novinkou. Koronavirová pandemie však přijetím tzv. lex covid justice zaměstnance o tuto ochranu na určitou dobu připravila. Ztratili totiž možnost…

Pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu

Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP), který má na starosti cizineckou agendu, omezil během nouzového stavu svou činnost na řešení nezbytných úkonů spojených s pobytem cizinců. V jakém režimu funguje OAMP nyní?

Novela občanského zákoníku ruší předkupní právo

V dubnu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku, která může významně zvýšit likviditu bytových jednotek. Byť se v souvislosti s pandemií COVID-19 očekává propad cen nemovitostí, pro investory a vlastníky nemovitostí může mít…

Nová povinnost poskytování informací o službách v oblasti cestovního ruchu

V rámci opatření reagujících na následky pandemie koronaviru SARS CoV-2 přijali zákonodárci novelu zákona, která zavedla povinnost zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu (typicky Airbnb a podobné platformy) poskytovat živnostenskému úřadu…

Bude mít správce daně povinnost zakládat účetní závěrky poplatníků do sbírky listin?

Skupina poslanců předložila na konci ledna návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který má zavést povinnost správce daně ukládat jménem fyzických a právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících řádné, mimořádné a konsolidované účetní…

Povolení ke zprostředkování zaměstnání komplikuje zaměstnávání cizinců

Loňská novela zákona o pobytu cizinců zakázala cizincům se zaměstnaneckou kartou změnit zaměstnavatele, bude-li jím agentura práce, respektive držitel licence ke zprostředkování zaměstnání. Patří mezi ně jak „pravé” agentury práce, tak subjekty…