Právo

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí čekají další změny

Od 1. července 2024 dojde v zákoně o zaměstnanosti k poměrně významným změnám, které se dotknou cizinců ze zemí mimo Evropskou unii bez volného přístupu na trh práce. Novelizací projdou primárně procesy spojené s oznamováním volných pracovních míst…

Nevýkonné úvěry – regulace obchodníků s úvěry a inkasních agentur

V návaznosti na evropskou směrnici byl schválen nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry. Přináší regulaci do sektoru obchodování s úvěry a do jejich správy. Inkasní agentury budou povinny získat licenci a budou podléhat dohledu České národní banky.…

Velká novela soudního řádu správního – evoluce, nebo revoluce?

Po více než dvaceti letech čeká soudní řád správní významná novelizace, která má zohlednit rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (NSS), nebo ji naopak překonat či odstranit nedostatky předchozích nedůsledných novel. Řízení před správními…

Chystané novinky v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo návrh změn týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Novela zákona o zaměstnanosti obsahuje nové podmínky výplaty příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a…

Regulovaný poměr mužů a žen ve společnostech

Česká republika musí plnit povinnosti podle práva EU ohledně vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých kotovaných společností. Ministr pro evropské záležitosti navrhuje ukotvit nové povinnosti v novele zákona o podnikání na…

Nové vymezení relevantního trhu v soutěžním právu

Evropská komise přijala poprvé od roku 1997 nové sdělení o definici relevantního trhu. Definice hraje zásadní roli při posuzování kartelových dohod, spojování podniků a v dalších oblastech soutěžního práva. Sdělení reaguje na vývoj rozhodovací praxe…

MPSV plánuje další změny v souvislosti se zaměstnáváním cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zpřísnění postihů za nelegální práci i zastřené zprostředkování zaměstnání. Nově má být absence pravomocné pokuty za tyto přestupky podmínkou zaměstnávání cizinců v tuzemsku. Pro tyto účely se…

ÚOHS má zájem o další posílení pravomocí, chce přístup k lokalizačním údajům

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) navrhuje řadu změn v soutěžně-právních předpisech, které mají výrazným způsobem posílit jeho pravomoci nejen při odhalování a trestání kartelových dohod. Přístup k poloze telefonů, namátková a…

RSU jako možnost odměňování zaměstnanců

V zahraničí představují RSU (restricted stock units), neboli poskytnutí omezených práv z akcií, poměrně častý a efektivní nástroj k odměňování zaměstnanců. Stále větší popularitu získávají také v České republice, kde je na vysoce konkurenčním trhu…

Milostivé léto pro dlužníky na zdravotním pojištění

Chystá se další milostivé léto, tentokrát zaměřené na zdravotní pojištění. Skupina poslanců nedávno předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě by mělo být v…

Česko opět prodloužilo dočasnou ochranu a rozšířilo pobytové tituly pro žadatele na…

Ministerstvo vnitra spustilo systém pro prodlužování dočasné ochrany. Ukrajinským uprchlíkům umožní prodloužit jejich pobyt až do 31. března 2025. Začátkem roku se také významně rozšířil výčet pobytových titulů, o které lze žádat na českých…

Placení kolky brzy skončí

Konsolidační balíček přinesl kromě často diskutovaných daňových změn i jednu méně zmiňovanou, avšak taktéž významnou novinku – zrušení plateb prostřednictvím kolkových známek (kolků). Jak se na jejich konec připravit a co dělat s nevyužitými kolky?