Právo

Posilování kyberbezpečnosti: nový zákon zpřísní pravidla pro české firmy

Návrh zákona předložený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) reflektuje nové povinnosti v oblasti kyberbezpečnosti vyplývající ze směrnice NIS 2. Střízlivý odhad je, že počet subjektů, na které nové povinnosti dopadnou,…

Změny v soutěžním právu: ÚOHS může využívat policejní odposlechy

Dne 29. července 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS). Významně posiluje pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když mimo jiné zakotvuje možnost využití odposlechů pořízených policií. Přináší také…

Pravidla pro vydávání modrých karet se mění

Od 1. července 2023 došlo k významným změnám v zákoně o pobytu cizinců. Novela zákona primárně implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady o modré kartě a také reflektuje některé požadavky praxe vzešlé z dosavadních poznatků při výkonu agendy…

Nový rámec pro blockchain na kapitálových trzích

Blockchain, neboli technologie distribuované decentralizované databáze, v současné době nalézá stále větší využití v mnoha oblastech práva a podnikání. Výjimkou není ani oblast kapitálových trhů, kde jedním z nejzajímavějších posunů je zavedení…

Novela zákoníku práce upravuje pravidla rozvrhování směn

V návaznosti na nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se čeští zákonodárci rozhodli upravit pravidla poskytování týdenního odpočinku zaměstnancům při rozvrhování směn. SDEU totiž dovodil, že denní odpočinek není součástí týdenního…

Zákon o pobytu cizinců prošel zásadními změnami

Novela kromě implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o modré kartě do českého zákona o pobytu cizinců přináší i další zásadní změny, které jsou platné od 1. července 2023.

MPSV upustilo od změny definice švarcsystému

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo zásadně změnit definici nelegální práce, aby usnadnilo její postih. Nově neměl být pro posouzení protiprávnosti vztahu rozhodný znak dlouhodobosti. Po tlaku Legislativní rady vlády i široké…

Zahřívaný tabák s příchutí nebude od října k dostání

Omezování kouření je celosvětovým trendem, který Evropská unie i Česká republika následují. Od 23. října 2023 nebude možné prodávat ochucené zahřívané tabákové výrobky, které jsou mezi kuřáky velmi populární. Jaké další změny přinesla novela zákona…

AI pod kontrolou: Evropský parlament posunul přelomové nařízení do trialogu

V půlce června odhlasoval Evropský parlament (EP) své připomínky k návrhu nařízení o umělé inteligenci (AI), což odstartuje jednání v rámci tzv. trialogu. EU je tak zase o krok blíže přijetí vůbec první ucelené regulace AI na světě.

Od července platí nové blokové výjimky pro R&D a specializační dohody

Evropská komise přijala revidovaná nařízení o horizontálních blokových výjimkách pro dohody o výzkumu a vývoji (R&D) a specializační dohody, včetně souvisejících výkladových pokynů. Cílem je nejen odstranění některých nejasností, ale také rozšíření…

Práva cestujících v železniční dopravě doznala zásadních změn

Dne 7. června 2023 nabylo účinnosti přepracované znění nařízení EU o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Nová pravidla se dotknou všech, zejména pak cestujících se zdravotním postižením. Týkají se také pasažérů, kteří…

Změny v podmínkách výkonu funkce v obchodní korporaci

Od 1. července nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (ZOK), která přináší dílčí změny v podmínkách výkonu funkce členů orgánů obchodních korporací. Nově bude zákon obsahovat uzavřený výčet překážek výkonu funkce a bude zřízena tzv.…