Exit Tax – nové kritérium při přeshraničních restrukturalizacích

Počínaje zdaňovacím obdobím od 1. ledna 2020 zavedla novela zákona o daních z příjmů zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, tzv. Exit Tax – zdanění při odchodu. Při jakých přeshraničních operacích je třeba s tímto zdaněním počítat?

První evropská regulace online platforem

12. července tohoto roku se stane účinným nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovaných služeb. Jako vůbec první evropský právní předpis bude v EU regulovat vztahy „platform-to-business“ …

Novela zákoníku práce (část II): Pravidla pro doručování

Zákoník práce obsahuje výčet písemností, které pro svou účinnost vyžadují doručení do vlastních rukou zaměstnance. Vedle písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovního poměru jde například i o mzdový výměr nebo o odvolání vedoucího…

Nový zákon o realitním zprostředkování posiluje práva spotřebitelů

Zákon o realitním zprostředkování nabyl účinnosti 3. března 2020. Zájemci o koupi, prodej, pronájem nebo nabytí užívacího práva k nemovitostem díky němu získávají celou řadu nových práv. O jaká práva se jedná?

Koronavirus – nová výzva pro zaměstnavatele

Rozšiřování nákazy koronaviru staví společnosti před nelehkou situaci. Zejména personalisté přemýšlejí, jak zaměstnance efektivně chránit a zároveň udržet podnik provozuschopný. Situaci komplikují jarní prázdniny a zaměstnanci vracející se z…

Novela zákoníku práce (část I): Nejméně 160 hodin dovolené pro každého

Návrh velké novely zákoníku práce mají poslanci na stole od ledna. První část novely by měla začít platit už od 1. července tohoto roku. V následujících číslech Daňovek Vás proto seznámíme s hlavními změnami, které by novela měla přinést. V prvním…

Novinka v oblasti přeshraničních přeměn – rozdělení vyčleněním

Rozdělení, v českém prostředí poměrně častá forma přeměny i užitečný nástroj pro řízení rizik nebo daňových aspektů, se dočkalo harmonizované evropské úpravy. Novela směrnice zavádí mimo jiné nová pravidla pro přeshraniční přemístění sídla i…

Nové verze CRD a CRR

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým implementuje směrnici CRD V a nařízení CRR II. Evropské předpisy přinášejí změny zejména v oblasti bankovnictví. Aktualizují hlavně pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti a kapitálových…

Inspekce práce se soustředí na zastřené zprostředkování zaměstnávání, hrozí až…

Kontroly inspekce práce zaměřené na zjištění nelegální práce nejsou pro zaměstnavatele nic nového. Prověřování švarcsystému či práce cizinců bez patřičných povolení dlouhodobě patří mezi nejčastější předmět kontrolní činnosti inspekce. V poslední…

S papírem je konec, e-neschopenky startují!

1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, kterou se naplno spustil projekt elektronických neschopenek. E-neschopenky mají výrazně zjednodušit předávání informací mezi nemocnými, Okresní správou sociálního zabezpečení …

Aktuální úskalí najímání zaměstnanců ze třetích zemí

Zaměstnavatelé často nemohou obsadit všechny pozice tuzemskými kandidáty. Nezbývá tak než najímat cizince. Zatímco formality potřebné před nástupem občanů EU do zaměstnání je možné vyřídit během jednoho dne, zajištění zaměstnanecké karty, tj.…

Bankovní identita prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost…