Novela zákona o oceňování majetku má do českého právního řádu zavést definici tržní…

Návrh novely zákona předložený vládou sněmovně zavádí do českého právního řádu definici tržní hodnoty. Ta by měla sloužit jako náhradní způsob ocenění. V případě schválení by nový zákon mohl nabýt účinnosti od ledna 2021.

Parlament schválil rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců

Novela prošla během legislativního procesu výraznými změnami. Součástí schváleného balíčku změn je zmocnění vlády k vydávání „kvót pro ekonomickou migraci“ a k aktivaci tzv. mimořádného pracovního víza. Novela má mimo jiné dopad i na oblast…

ČNB si došlápne na prodej dluhopisů neprofesionálním zákazníkům

Česká národní banka (ČNB) vydala dohledový benchmark č. 2/2019 k nabývání dluhových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů a zpřísnila tak podmínky nabývání komplexních investičních nástrojů (zejména korporátních…

Evropská autorskoprávní směrnice přijata v konečné podobě

V půlce května vyšla v Úředním věstníku Evropské unie autorskoprávní směrnice, která upravuje oblast autorského práva na evropském jednotném digitálním trhu. Konečný a konkrétní rozsah nových práv a povinností budeme znát, až český zákonodárce…

Založení živnosti nebo společnosti snadno, rychle a on-line?

Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh na změnu legislativy v oblasti zakládání obchodních společností. Návrh by měl umožnit stát se živnostníkem nebo založit společnost s ručením omezeným „jednoduše z domova přes internet“, a to za…

Nové evropské nařízení o prospektu: více povinností pro emitenty, nebo uvolnění…

Jaké hlavní změny v oblasti zveřejňování informací o cenných papírech přinese nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129? Nařízení bude přímo použitelné od 21. července tohoto roku. Dopadnou na emitenty cenných papírů pouze další…

Outsourcing ve finančních službách – nově a přísněji

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal nové a přísnější pokyny k outsourcingu, které dopadnou na všechny subjekty podléhající jeho dohledu, včetně platebních institucí a institucí elektronických peněz. Pokyny EBA vznikají především v reakci na…

Finanční trh čekají změny

V polovině února zamířila do sněmovny novela, která může přinést velké změny v několika odvětvích finančního trhu. Jaké jsou její hlavní body? Na co by se měly subjekty působící na finančním trhu připravit?

Jaké náklady při předčasném splacení hypotéčního úvěru jsou účelně vynaložené?

Česká národní banka vydala na začátku března vyjádření k účelnosti vynaložených nákladů v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení. Jaké náklady považuje ČNB za účelně vynaložené a související s předčasným splacením?…

Převod garážového stání opět bez předkupního práva?

Vláda schválila a předložila Parlamentu další novelu občanského zákoníku. Mimo jiné má zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Navrhovaná účinnost je od 1.…

„Částečná výpověď“ pro zaměstnance s více druhy práce

Zaměstnanec v případě posuzovaném Nejvyšším soudem ČR nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti, a proto mu zaměstnavatel doručil výpověď z pracovního poměru. V jeho pracovní smlouvě byl však uveden i další druh práce –…

Předznamenává nové evropské nařízení o veřejných listinách konec apostil v EU?

V polovině února nabylo účinnosti nové nařízení Evropské unie o veřejných listinách (č. 2016/1191). Má zjednodušit požadavky na předkládání některých veřejných listin a podpořit tak volný pohyb osob v rámci EU, osvobozuje totiž některé veřejné…