Datové schránky čekají velké změny. Bude zřízena i vám?

Všudypřítomný důraz na digitalizaci bude mít dopad i na komunikaci přes datové schránky. Jaké novinky přináší novelizace zákona, který provoz „datovek“ upravuje? První změny nastávají již od 1. ledna 2022. 

Podmínky relokace zahraničních zaměstnanců se značně zpřísňují

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci v loňském roce několikrát změnil podmínky pro využívání vládních programů pro ekonomickou migraci. Poslední změny jsou účinné od loňského prosince.

ÚOOÚ v prvním pololetí pokutoval hlavně nevyžádanou reklamu

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil přehled kontrol za první pololetí roku 2021. Nejčastěji a nejpřísněji pokutoval zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Postihy padaly i za nesprávně nastavené souhlasy s cookies nebo za nesmazání účtů…

Jak správně nastavit mzdové rozpětí v hlášenkách volných pracovních míst

Hlášení volných pracovních míst úřadu práce je jedním z důležitých kroků při zaměstnávání cizinců. Praxe ukazuje, že při vytváření tzv. hlášenky volného pracovního místa je nejen důležité správně definovat požadovanou kvalifikaci a místo výkonu…

Pozor na vysoké pokuty při vysílání pracovníků do zahraničí

Ačkoli je evropská i česká úprava zvláštních práv zaměstnanců vyslaných do zahraničí poměrně letitá, mnozí zaměstnavatelé o její existenci netuší. Nebo se rozhodnou tato pravidla ignorovat s argumentem, že na to nikdo nepřijde. Riskují však vysoké…

Cookies a marketingová volání už jen s předchozím souhlasem

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní od 1. ledna 2022 získávat a zpracovávat cookies pouze s prokazatelným souhlasem uživatele. Požadavek získání souhlasu se nebude vztahovat na technické cookies. Stejně tak bude možné telefonicky…

Změny v čerpání ošetřovného i otcovské

V Evropské unii dlouhodobě existuje tlak na zabezpečování rovných příležitostí pro muže a ženy a současně i na skloubení pracovního a rodinného života. S tím jde ruku v ruce rovněž snaha umožnit otcům větší zapojení do výchovy jejich dětí. Jedním z…

Další krok k digitalizaci v právu obchodních společností

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který má implementovat do českého právního řádu další změny vyplývající z evropské směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Také nabyla…

Alternativní řešení soutěžních problémů v praxi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nedávno projednávané věci upustil od zahájení sankčního řízení i přes namítanou existenci protiprávní dohody o cenách. Připomněl tak, že je ochoten řešit některé záležitosti cestou tzv. soutěžní…

Nové obory živnosti volné

V souvislosti s novinkami, které mají zamezit využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu na evropské úrovni, a příslušnou transpozicí těchto pravidel do českého právního řádu byly k 1. lednu 2021 mimo jiné doplněny obory…

Novela zákona o bankách

Implementace CRR II a CRD V nabrala zpoždění. Novela přináší změny v odpovědnosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a nová oprávnění České národní banky. Finanční instituce se musí připravit na nulovou legisvakanční lhůtu.

Srpen přináší významné změny v regulaci pobytu cizinců v ČR

Novela zákona o pobytu cizinců má za sebou napínavý legislativní proces. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a po podpisu prezidenta vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná je od 2. srpna. Mění se pravidla vydávání průkazů, definice rodinných…