Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce – rozhodovací praxe ÚOHS (II)

Přinášíme shrnutí rozhodovací praxe ÚOHS v jednotlivých oblastech včetně souvisejících statistik. Zaměřujeme se také na úspěšnost soutěžitelů v rámci rozhodování předsedy ÚOHS v řízení o rozkladu (II. stupeň) a přezkumu rozhodnutí ÚOHS správními…

Aktuální vývoj zeleného financování

Přestože Česká republika není evropskou hnací silou v oblasti zelených investic a udržitelného financování, připravují se finanční instituce v čele s velkými bankami intenzivně na příchod nové regulace. Následující roky tak budou kromě zvyšování…

Podrobná úprava home office stále v nedohlednu (II): Monitoring zaměstnanců

V tomto článku se věnujeme dalšímu tématu souvisejícímu s prací z domova, které pro zaměstnavatele přináší řadu úskalí, a to monitoringu zaměstnanců. Jedná se o problematiku, kde proti sobě stojí právo zaměstnavatele mít přehled o tom, zda…

Zákaz dvojí kvality potravin a další novinky v regulaci prodeje

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích s účinností od 12. května 2021 reaguje na legislativní změny na unijní úrovni. Především zakazuje uvádět na trh potraviny dvojí kvality a zpřísňuje systém sledovatelnosti tabákových výrobků. Vedle…

Konzulární poplatky můžete platit kartou na dalších 76 zastupitelských úřadech

Ministerstvo zahraničních věcí ČR od března minulého roku testuje projekt bezhotovostních plateb na vybraných zastupitelských úřadech. Během testovacího období bylo na těchto úřadech možné platit konzulární poplatky nejen standardně v hotovosti,…

Podrobná úprava home office stále v nedohlednu (I)

Přestože je práce z domova už přes rok z důvodu pandemie koronaviru často zmiňované pracovněprávní téma, její podrobnější úprava v zákoníku práce stále chybí. Tento nedostatek by měla změnit novela zákoníku práce z dílny lidoveckých poslanců. Vláda…

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost (I)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v…

Uzavírání smluv mezi jednočlennou společností a jejím jediným společníkem

V menších jednočlenných společnostech bývá společník zpravidla úzce zapojen do činnosti společnosti i do jejího vedení a zastává proto velmi často funkci statutárního orgánu. Stává se, že jediný společník, který sám jako statutární orgán společnost…

Sčítání lidu – povinnost jak pro Čechy, tak i pro cizince

V sobotu 27. března odstartovalo pravidelné sčítání lidu, domů a bytů, které poprvé v historii nabízí možnost účasti v online formě. Koho se sčítání týká, jaké povinnosti nás čekají a na co si dát pozor?

EU zavedla přísnější režim kontroly zboží při dovozu

Dovozci zboží do EU by se měli mít na pozoru. Od 15. března 2021 totiž probíhá 1. fáze implementace ICS2 – nového elektronického systému kontroly dovozu zboží do EU. ICS2 přispěje ke zvýšení účinnosti celních kontrol, usnadní legální obchod se…

Zastoupení společnosti s ručením omezeným jednateli a jeho limity

Při zakládání a následné činnosti společnosti s ručením omezeným společníci většinou řeší otázku, jakým způsobem nastavit vedení a správu společnosti a jak vymezit pravomoci jednatelů. V tomto článku představíme základní možnosti omezení…

Zákon o evidenci skutečných majitelů: šest měsíců na aktualizaci údajů

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabyde účinnosti 1. června 2021. Všechny obchodní korporace musí aktualizovat údaje zapsané v evidenci skutečných majitelů do šesti měsíců ode dne účinnosti zákona.…