Ze světa
8. 11. 2017

Kdy bude mít EU jasno o definitivním systému DPH?

Dlouho očekávaný návrh novely směrnice o DPH, který má přinést hlavní rysy tzv. definitivní systém zdaňování přeshraničních dodávek zboží, zveřejnila Evropská komise 4. října 2017.

Aleš Krempa
Petra Němcová

Již dlouho je známé, že současný systém zdaňování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie je dočasný a že v této oblasti se připravují zcela zásadní změny. Jaké novinky tedy výše uvedený návrh přináší? Po napjatém očekávání podrobností nového pojetí intra-komunitárních dodávek EK představuje pouze základní pilíře definitivního systému. Návrh se věnuje níže uvedeným tématům, která s definitivním systémem do značné míry souvisí. Dle znění návrhu by členské státy EU měly příslušná ustanovení implementovat do svých legislativ s účinností od 1. ledna 2019.

První z oblastí, kterou návrh rozpracovává, je status certifikované osoby. Měl by být zaveden jednotný systém atestace, aby konkrétní podnikatelský subjekt mohl být považován za spolehlivého plátce na globální úrovni. Status certifikované osoby lze přirovnat k autorizovanému ekonomickému operátorovi, kterého známe z celní oblasti. Kritéria pro získání obou statusů budou obdobná. S pozicí certifikované osoby je spojena řada výhod v oblasti DPH. Tato certifikace se jeví i jako jedna z podmínek bezproblémového fungování podnikatelů na nadnárodním trhu.

Druhou z oblastí, které se návrh věnuje, je daňové zjednodušení při dodávání zboží „přes sklad“ do jiného členského státu předem určeným zákazníkům (tzv. konsignační nebo call-off sklad). Zjednodušení by se mělo aplikovat pouze na certifikované osoby ve všech členských státech.

Další novinkou (nám však již velmi dobře známou z české legislativy upravující DPH) je omezení možnosti osvobodit přeshraniční dodávky pouze na příjemce registrované k DPH. Dodavatel je v této souvislosti povinen u příjemce kontrolovat registrační číslo k DPH v systému VIES. Návrh také reaguje na požadavek členských států na definici přesných pravidel při přiřazování dopravy u řetězových transakcí a stanovuje zásady, dle kterých bude doprava přiřazována.

Konečně, návrh pro definitivní systém potvrzuje tzv. destination principle, tedy zdanění přeshraniční dodávky v místě ukončení přepravy. I zde bude hrát roli skutečnost, zda je dodavatel a příjemce certifikovanou osobou či nikoli. Zdanění by se mělo uskutečnit přes tzv. One-Stop-Shop – obdoba Jednoho správního místa (Mini-One-Stop-Shop, tzv. „MOSS“), kdy daň vybíraná v jednom státě je následně distribuována příslušným členským státům. Legislativní návrh definitivního systému by měl být připraven během roku 2018.

Tlak na ověření spolehlivosti podnikatelů operujících na nadnárodní úrovni a získání statusu certifikované osoby bude značný. Je potřeba se na něj připravit. Návrh novely je sice významným krokem při nastavování cesty k definitivnímu systému. Ta však teprve začíná. 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign