Zpět na výpis

Komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení podniků i přes nedosažení obratových kritérií

Evropská komise v přelomovém rozhodnutí zablokovala spojení dvou amerických společností Ilumina a Grail, které působí na evropském trhu v oblasti biotechnologií. Komise vůbec poprvé nepovolila uskutečnění spojení, přestože podniky nesplňovaly ekonomická kritéria pro notifikaci spojení.

Společnost Illumina se zabývá vývojem technologií na poli genetiky. Výstupy, které poskytuje svým partnerům, jsou pro ně nezbytné a svou povahou unikátní. Společnost GRAIL pak tyto výstupy využívá k výrobě testů na detekci rakoviny. Minulý rok se obě společnosti dohodly na uskutečnění spojení. 

Ačkoli jsou oba podniky významnými hráči ve svém oboru, jejich obrat nesplňoval obratová kritéria pro notifikaci obsažená v nařízení EU o spojování podniků, ani ta zakotvená ve vnitrostátních předpisech. Tato akvizice proto nebyla notifikována u Komise či jiného vnitrostátního soutěžněprávního úřadu. Transakce ovšem narazila na to, že členské státy jsou oprávněné požádat Komisi o přezkoumání jakéhokoliv spojení (i když nesplňuje obratová kritéria), které ovlivňuje obchod mezi členskými státy a hrozí zásadně narušit hospodářskou soutěž na území členského státu. 

Komise vyhověla návrhu členských států a spojení nepovolila z důvodu, že by mohlo i přes navržená opatření (např. dostupnost technologií ostatním podnikům) vést k odstřižení ostatních podniků od technologií, které Illumina společnosti GRAIL poskytuje. Komise dále uvedla, že význam posuzovaných podniků nezávisí pouze na jejich obratu, ale i na předmětu podnikání a situaci na trhu.  

Vůbec poprvé tak zablokovala spojení dvou podniků, které nenaplňovaly „obratová kritéria“ obsažená v nařízení EU o spojování podniků. S ohledem na nedávnou výzvu Komise k uplatňování výše uvedeného postupu je přitom pravděpodobné, že se podobné situace mohou opakovat. 

Pro úplnost dodáváme, že za uskutečnění spojení před jeho povolením může Komise udělit dotčeným podnikům pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu. Současně může uložit povinnost zvrátit uskutečněné spojení (např. povinnost prodat společnost nebo ukončit smlouvu).