Ze světa
17. 1. 2018

MOSS: budoucnost internetového obchodu?

Na prosincovém zasedání přijal ECOFIN nová pravidla pro DPH. Mají přinést zjednodušení zejména pro podnikatele v oblasti internetového prodeje a elektronických služeb.

Aleš Krempa
Petra Němcová

Úpravy byly promítnuty do novel směrnice o DPH a směrnice, která upravuje osvobození zboží od dovozní DPH. Zjednodušení Evropská unie spatřuje v rozšíření možností díky výběru DPH přes jedno správní místo (tzv. Mini-One-Stop-Shop – „MOSS“). V MOSS je daň vybírána přes registraci k DPH v jednom státě a následně rozdělena příslušným členským státům dle lokality konečného uživatele/spotřebitele. Navrhované změny lze dle jejich plánované účinnosti rozdělit do dvou kategorií – změny od roku 2019 a změny od roku 2021. 

U první kategorie změn účinných od roku 2019 se jedná o návrhy na úpravu současného MOSS, protože od doby jeho zavedení v roce 2015 byly u některých jeho částí navrženy úpravy. Primárně se jedná o následující:

  • zavedení limitu pro zdaňování v zemi dodavatele v oblasti elektronických služeb (obdoba limitu pro zasílání zboží); navrhován je limit 10 000 eur za kalendářní rok;
  • fakturace za příslušné služby by měla podléhat právní úpravě státu „identifikace dodavatele“;
  • rozšíření možnosti využít MOSS pro subjekty mimo EU, které mají v unii registraci k DPH;
  • zjednodušení požadavku na prokazování místa příjemce elektronických služeb.

Další významnou novinkou účinnou od roku 2021 je rozšíření možnosti využít MOSS i pro zasílání zboží. Mělo by se jednat jak o zboží zasílané evropskými dodavateli, tak i o zboží ze třetích zemí. Novela ruší osvobození od dovozní DPH pro malé zásilky a nastavuje tak rovné podmínky pro zasílání mezi evropskými i zahraničními dodavateli ze třetích států. Pro praktickou aplikaci daného režimu by se mělo subjektům ze třetích států umožnit využít zástupce usídleného v Evropské unii. 
V souvislosti s rozšířením MOSS došlo zároveň k novelizaci nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH. Způsob zdanění přes jedno správní místo (MOSS) totiž vyžaduje mnohem užší spolupráci členských států.

Je zřejmé, že pro budoucnost DPH bude významné i rozšíření aplikace MOSS. Otázkou zůstává, zda je obdobný způsob zdanění optimální i pro standardní intra-unijní dodávky zboží mezi podnikateli, jak jej v současné době navrhuje Evropská komise.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign