Zpět na výpis

Na které dotační programy se můžeme těšit v roce 2023?

Nový rok přináší nové možnosti dotační podpory: řada výzev a veřejných soutěží cílí na projekty zaměřené na výzkum a vývoj, energetické úspory, výstavbu fotovoltaických elektráren nebo aplikovaný výzkum v dopravě.

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) jsou připraveny výzvy v oblíbených programech Potenciál nebo Aplikace. V programu Aplikace byl navíc prodloužen termín pro příjem žádostí v rámci stávající výzvy, která byla vyhlášena již 15. srpna 2022. Podávat žádosti o podporu nově můžete do 28. února 2023. Zároveň je až do konce listopadu 2023 možné podávat žádosti v programu Úspory energie. Připravuje se také program Služby infrastruktury na podporu rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení či zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Zmíněné výzvy jsou určeny pro velké podniky, pouze v připravované výzvě v programu Aplikace mohou o podporu žádat velké podniky jen za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s malým či středním podnikem (MSP). 

Termíny pro příjem žádostí nebo vyhlášení výzev včetně jejich alokace jsou následující:

  • Úspory energie – příjem žádostí probíhá až do 30. listopadu 2023, alokace 10 mld. Kč;
  • Potenciál – vyhlášení výzvy 1. června 2023, příjem žádostí bude probíhat od 15. června až do 30. září 2023, alokace 1 mld. Kč;
  • Služby infrastruktury – vyhlášení výzev proběhne ve druhém čtvrtletí roku 2023, alokace 2,5 mld. Kč;
  • Aplikace – vyhlášení další výzvy proběhne v posledním čtvrtletí roku 2023, alokace 2 mld. Kč.

V rámci OP TAK navíc v srpnu očekáváme vyhlášení výzev v programech Cirkulární řešení v podnicích a Úspory vody. Tyto výzvy jsou určeny pro MSP a tzv. mid-caps podniky, tedy podniky se střední tržní kapitalizací s 250 až 3 000 zaměstnanci, přičemž tento limit se posuzuje v rámci skupiny. Alokace každé z výzev bude činit 500 mil. Kč.

Další nové výzvy můžeme očekávat také v rámci Národního plánu obnovy. V únoru 2023 předloží ministerstvo průmyslu a obchodu vládě podněty pro nové investice a reformy, které povedou k vyhlášení nových výzev a navýšení alokace celého NPO. Následovat bude zveřejnění harmonogramu či vyhlášení konkrétních výzev.

V projektech zaměřených na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) můžete žádat o podporu v Modernizačním fondu, konkrétně ve výzvě RES+ č. 1/2022, a to do 15. března 2023. Výzva podpoří projekty FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp včetně. Zhruba v polovině roku se předpokládá vyhlášení další výzvy podporující výstavbu FVE, která bude zaměřena na podporu projektů s instalovaným výkonem nad 1 MWp.  Kromě podpory na FVE můžete v Modernizačním fondu žádat o podporu na modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti, a to ve výzvách ENERG ETS č. 1/2022 a ENERG ETS č. 2/2022. Žádat o podporu v těchto výzvách mohou subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR. Žádosti můžete podávat do konce června 2023.

V neposlední řadě bude možné získat podporu v programech Technologické agentury ČR. V březnu 2023 se očekává již 10. veřejná soutěž v programu TREND, podprogram 1. Cílem je podpořit projekty výzkumu a experimentálního vývoje u subjektů, které již mají zkušenost s vlastní výzkumně-vývojovou činností. Na podzim bude vyhlášena ještě jedna veřejná soutěž v programu TREND, tentokrát v podprogramu 2 – tento podprogram je zpravidla určen pro subjekty, jež dosud nemají zkušenosti s výzkumem a vývojem.

Na duben letošního roku je dále naplánováno vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu DOPRAVA 2030, který je nástupcem programu DOPRAVA 2020+. O podporu se budou moci ucházet projekty zabývající se aplikovaným výzkumem v souvislosti s rozvojem dopravního sektoru. 

Další informace k jednotlivým programům a výzvám shrnujeme zde.

V případě zájmu o podporu v některém z uvedených programů nás kontaktujte, rádi prověříme vhodnost vašich projektů a jejich soulad s konkrétními podmínkami výzvy. O vyhlášení jednotlivých výzev budeme průběžně informovat.