Zpět na výpis

Německo: nová směrnice na převodní ceny

Převodní ceny jsou horkým tématem v době, kdy ministerstva financí všech států budou hledat prostředky pro pokrytí vysokých rozpočtových schodků. Německé spolkové ministerstvo financí vydalo k převodním cenám novou směrnici (Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise). Určitá témata se prolínají s českými směrnicemi i soudní praxí.

Z nové německé směrnice vybíráme a komentujeme ve vztahu k českému prostředí:  

  • Definice spojených osob se rozšiřuje o osoby nespojené, které vykazují znaky společného obchodního zájmu. Tato koncepce je už rámcově obsažena v českém zákoně o daních z příjmů (vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty) a je předmětem četných judikátů týkajících se marketingových nákladů.  
  • Nově by se německý finanční úřad měl zaměřit nejen na posuzování ceny (tj. kvantitativní aspekt), ale rovněž na to, zda sjednané podmínky transakce odpovídají podmínkám obvyklým na trhu (kvalitativní posouzení). Je otázkou, zda tento pohled bude aplikován rovněž na stálé provozovny. Zde lze očekávat nárůst sporů o to, co jsou „podmínky obvyklé na trhu“.  
  • Zajímavý přístup je navržen u rutinních společností ve ztrátě, tj. smluvních výrobců či distributorů. Zde se doporučuje test kumulovaných zisků během pětileté periody. Test lze uplatnit dopředu i zpětně, podle okolností případu.    

Směrnice je komplexní a řeší další specifické záležitosti, jako je oblast nehmotných aktiv anebo finančních transakcí. S ohledem na významnost našeho západního souseda lze očekávat, že některé nové myšlenky a přístupy obsažené ve směrnici dříve nebo později proniknou i do našeho prostředí.