Zpět na výpis

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Přinášíme stručný přehled vybraných novinek. Kompletní dokument naleznete zde.


Shrnutí agendy Komise v oblasti přímých daní pro rok 2024

Poté, co Komise dokončila směrnici FASTER o sjednocení postupů pro srážkovou daň vybíranou z příjmů z investic na kapitálových trzích, patří mezi hlavní body agendy:

  • analýza funkčnosti části směrnice o správní spolupráci (DAC); 
  • pokračující podpora Rady EU při prosazovaní návrhu směrnice Unshell (požadavky na podstatu společností v rámci EU);
  • příprava prováděcích a delegovaných aktů v rámci mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, včetně akreditace ověřovatelů;
  • řešení daňových dopadů přeshraničního teleworkingu a volného pohybu pracovníků, včetně výměny osvědčených postupů a znalostí o odstraňování možných překážek volného pohybu pracovníků na jednotném trhu.


Pilíř 2

OECD vydala konsolidovanou verzi komentářů k modelovým pravidlům (GloBE) a aktualizovanou sadu příkladů. Řada států pokračuje v přípravě nebo dokončuje novelizaci předpisů, kterými byla implementována směrnice o minimální úrovni zdanění (Belgie, Dánsko). Polsko připravilo první návrh zákona k implementaci pravidel Pilíře 2 s účinností od konce roku 2024, včetně možnosti dřívějšího uplatnění pro celý rok 2024. 
 

Legislativní změny v členských státech EU

Slovenské ministerstvo financí vydalo pokyny upravující obsah dokumentace převodních cen za rok 2023.