Zpět na výpis

NSS: Pokyny zaměstnavatele k bezpečnému provádění práce musí být zcela přesné

Nejvyšší správní soud v návaznosti na smrtelný pracovní úraz dělníka posuzoval, do jaké míry musí zaměstnavatel svým zaměstnancům organizovat práci a určovat pracovní postupy, aby splnil své povinnosti v oblasti BOZP. Verdikt je striktní – pokyny musí být detailní a přesné, jinak zaměstnavateli hrozí pokuta až jeden milion korun.

Stavební dělník dostal za úkol opravit omítku na budově do výšky pěti metrů. Při provádění práce použil žebřík, který si postavil na podlahu lešení stojícího u stěny budovy. Během provádění práce se však z výšky zřítil a utrpěl těžká zranění, na jejichž následky zemřel. Inspekce práce následně udělila zaměstnavateli pokutu. Došla k závěru, že zaměstnavatel porušil povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení.

Zaměstnavatel se proti rozhodnutí inspekce bránil žalobou. Argumentoval, že šlo o zkušeného zaměstnance a že svou povinnost splnil tím, že jej v oblasti BOZP pravidelně školil. Taktéž výslovně určil, jaký žebřík a lešení má zaměstnanec k práci využít. Dělník navíc sám nijak neupozornil na nevhodnost přidělených pomůcek. Namísto toho postavil žebřík na jiné lešení, které bylo na místě už postaveno.

Krajský soud zaměstnavateli nevyhověl. Ani jedna z poskytnutých pracovních pomůcek podle soudu nemohla zajistit bezpečnou práci ve výšce pěti metrů. V rozsudku zdůraznil, že zaměstnavatel zaměstnanci nedal přesné pokyny, jak má práci s přidělenými pomůckami bezpečně provést. Argument, že proškolený zaměstnanec sám neupozornil na nevhodnost pomůcek, na tomto závěru dle soudu nic nemění.

Případ se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ani ten však argumentům zaměstnavatele nepřisvědčil. Námitky, že nebylo možné předpokládat, že zaměstnanec zvolí jiné, nevyhovující pomůcky a že zaměstnavatel není schopen explicitně zakázat všechny nevhodné postupy, u soudu neuspěly. NSS konstatoval, že zaměstnavatel je zkrátka vždy povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a ochrana proti pádu nebo zřícení. Současně musí zajistit i jejich dodržování – jinými slovy kontrolovat provádění práce. Zároveň zdůraznil důležité pravidlo – tento přestupek zaměstnavatele je založen na objektivní odpovědnosti. Odpovědnost zaměstnavatele tedy vzniká bez ohledu na případné spoluzavinění zaměstnance. To má roli jen pro nároky zaměstnance na kompenzaci utrpěné újmy.

Rozsudek je pro zaměstnavatele důležitým varováním. Nelze se spoléhat jen na zkušenost či důkladné obecné proškolení zaměstnanců, vždy je třeba zaměstnance instruovat, jak vykonávat konkrétní pracovní úkol, a zajistit dodržování těchto pokynů. Lze se tak nejen vyhnout pokutě, ale i eliminovat nepříjemné případy pracovních úrazů spojené s povinností nahradit vzniklou újmu.