O výzvy v OP PIK je zájem, další přibudou

Přinášíme přehled otevřených výzev v rámci OP PIK včetně stavu příjmu žádostí. Současně byla vyhlášena nová výzva v programu Služby infrastruktury a otevřít by se měly i další programy.

Mezi aktuálně otevřené programy v rámci OP PIK patří Aplikace, Inovace a Potenciál (podrobné informace najdete v tomto článku). Příjem žádostí probíhá, přičemž počet podaných žádostí ve druhé polovině října byl následující: 

  • Aplikace – podáno 22 žádostí, vyčerpáno 10 % z plánované alokace  
  • Inovace – podáno 15 žádostí, vyčerpáno 27 % z plánované alokace  
  • Potenciál – podáno 7 žádostí, vyčerpáno 7 % z plánované alokace 

Z uvedeného vyplývá, že i přes řadu limitujících podmínek, které platí pro velké podniky, je o dotace zájem. Největší příliv podaných žádostí se očekává vždy před koncem vypršení lhůty pro příjem žádostí. Zejména v programu Inovace doporučujeme podat případné žádosti co nejdříve, jelikož se jedná o kontinuální výzvu.  

Dále byla 15. října vyhlášena výzva VIII. v programu Služby infrastruktury. Program se soustředí na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Mělo by se jednat o spolupráci zaměřenou na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Mezi podporované aktivity patří provozování či rozšíření stávající inovační infrastruktury nebo vybudování infrastruktury nové.  

Způsobilými výdaji mohou být investice a vybrané provozní náklady. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. listopadu 2020 do 1. dubna 2021. Míra podpory bude činit 50–75 %, výše dotace se pak bude pohybovat mezi jedním milionem až 150 miliony korun. Celková míra podpory a výše dotace bude záviset na typu aktivity, typu příjemce a režimu podpory – GBER / de minimis. Výzva je částečně určena i pro velké podniky. 

Nově bude také vyhlášena výzva VI. v oblíbeném programu Úspory energie. Cílovou skupinou budou rovněž velké podniky a vyhlášení a současně otevření příjmu žádostí by mělo dojít 24. listopadu. Podrobnější informace k podpoře přinese až výzva. Plánovaná alokace výzvy bude dvě miliardy korun.  

Poslední je stále avizovaná výzva v programu ICT a sdílené služby – digitální podnik. Podrobnosti by měla definovat až samotná výzva, avšak stále není jisté, zda bude skutečně vyhlášena. To totiž závisí na množství nevyčerpaných prostředků.  

Rádi vám poskytneme bližší informace, případně prověříme, zda další podmínky programu vyhovují plánovaným aktivitám vaší společnosti. 

Sdílet článek