Zpět na výpis

Otazníky kolem režimu DPH při organizaci propagační akce

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku (10 Afs 179/2020-56) dospěl k závěru, že společnost, která organizovala propagační akci, nemá u přijatých subdodavatelských plnění nárok na vrácení DPH na vstupu. Podle soudu se totiž jednalo o poskytnutí cestovní služby.

Pořadatelská agentura, která byla registrovaná k dani v Německu, zajišťovala pro své zákazníky komplexní organizaci akcí. V období od března do července 2014 pořádala pro německého zákazníka propagační akci v České republice. Organizace spočívala v zajištění komplexních služeb, tedy dopravy, ubytování, stravování, služeb tlumočníka, zážitkového programu apod. Některé služby poskytla agentura sama, jiné pořídila od českých subdodavatelů. Následně požádala o vrácení DPH zaplacené v ČR z těchto subdodavatelských plnění. Správce daně žádost zamítnul s odůvodněním, že organizaci propagační akce je třeba považovat za cestovní službu, u níž není nárok na vrácení DPH.

K tomuto závěru se následně přiklonil i Nejvyšší správní soud. Ten jednoznačně uzavřel, že pokud organizátor propagační akce zajišťuje dílčí služby cestovního ruchu jako dopravu, ubytování nebo stravování, které pořídil od subdodavatelů, jedná se o poskytnutí cestovní služby. V takovém případě je podle NSS nutné použít zvláštní režim zdanění pro cestovní službu a organizátorovi nevznikne nárok na vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě navzdory tomu, že není běžnou cestovní kanceláří a nemá potřebná živnostenská oprávnění. Stěžejní je totiž skutečná povaha poskytnutých služeb.

NSS se v rozsudku také vyjádřil k zásadě legitimního očekávání, podle které je třeba ve shodných nebo podobných případech rozhodovat tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. Tato povinnost není podle soudu neomezená. Závažným důvodem, kdy je možné se od ní odchýlit, je nesoulad předchozího správního rozhodnutí s právními předpisy.

V návaznosti na tento judikát doporučujeme společnostem, které pořádají obdobné typy akcí (marketingové, propagační, vzdělávací apod.), aby problematice věnovaly zvýšenou pozornost. Vyhnou se tak riziku, že jim správce daně následně odepře nárok na odpočet DPH z přijatých subdodavatelských plnění a doměří případné sankce.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás