Podpora podnikatelů v souvislosti s COVID 19

Vláda oznámila další pomoc firmám a živnostníkům zasaženým koronavirem. Na podporu provozního financování cílí program COVID II. Pro výrobce zdravotnických potřeb se připravuje dotační výzva Technologie COVID 19 a nový program Czech Rise Up. Přinášíme přehled novinek v této oblasti.

Zaručované provozní úvěry COVID II

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v návaznosti na úspěšný úvěrový program COVID připravuje pro živnostníky a malé nebo střední podnikatele zasažené koronavirem další program na podporu provozního financování nazvaný COVID II. Na rozdíl od programu COVID nepůjde o bezúročné půjčky, ale o zaručované provozní úvěry komerčních bank s příspěvkem na úhradu úroků.

Podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, poskytne ČMZRB až tříleté záruky na provozní úvěry od komerčních bank s minimální hranicí úvěrů ve výši 10 tisíc Kč a maximální 15 milionů Kč. Kromě záruky ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků. Do programu COVID II bude alokováno pět miliard Kč a díky zapojení komerčních bank a jejich zdrojů tak živnostníci a malí a střední podnikatelé budou moci čerpat provozní úvěry od komerčních bank až v objemu kolem 30 miliard Kč. Poskytnutá záruka ČMZRB by měla krýt až 80 % hodnoty komerčního úvěru s tím, že žadatel bude moci současně čerpat finanční příspěvek až do výše jednoho milionu Kč na úhradu úroků. Úvěr bude muset účelově použít na úhradu provozních výdajů (mzdy, energie, nájemné, nákup materiálu apod.).

Zahájení příjmů žádostí v rámci programu COVID II se očekává 2. dubna 2020, konkrétní parametry programu budou zveřejněny. Podle posledních informací nebude možné tento druh úvěru čerpat v Praze kvůli omezení veřejné podpory pro hlavní město. Pro Prahu by měl být připraven jiný program.

Dotační výzva Technologie COVID 19

MPO v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost připravuje novou výzvu v programu Technologie nazvanou „Technologie COVID 19“. Jejím cílem bude podpora výroby zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Celková alokace by měla činit minimálně 300 milionů Kč a podpora pro jeden projekt pak maximálně 20 milionů Kč. Dle aktuálních informací mohou o dotaci žádat pouze malí a střední podnikatelé.

Konkrétní podmínky a detailnější informace budou obsaženy ve výzvě, která by měla být vyhlášena 14. dubna 2020.

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Dále má být vyhlášen nový program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19, který se bude týkat i velkých podniků. Podpora by se měla vztahovat na zavedení nových řešení, která pomohou v boji s COVID-19, včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření koronaviru. Dotovány budou náklady na nákup materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby a současně bude k dispozici financování pro technologická řešení a zcela nová inovativní řešení či dovyvinutí řešení. Výše dotace bude činit až 5 mil. Kč na jeden projekt. Podrobnější informace budou zveřejněny při vyhlášení výzvy, které se očekává v nejbližších dnech.

Situaci ohledně možných podpor průběžně sledujeme a o dalším vývoji budeme informovat v příštích Daňových a právních aktualitách.

 

Sdílet článek