Podpora pro firmy zasažené koronavirem

Kroky učiněné v důsledku šíření nového koronaviru s sebou přinášejí celou řadu ekonomických dopadů na podnikatelské subjekty. Připravili jsme přehled toho nejdůležitějšího z oblasti možné podpory či jiných opatření, o kterých vláda se zástupci podnikatelů jedná.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo pro živnostníky a malé nebo střední podnikatele zasažené koronavirem možnosti bezúročného financování s názvem Úvěr COVID. Ten je určený pro podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly v důsledku výskytu koronavirové infekce omezeny. Konkrétně by se mělo jednat o situace, kdy u žadatele došlo k opoždění, pozastavení nebo zrušení plnění plynoucích z obchodních kontraktů.

Úvěr je bez úroků a jiných poplatků a lze ho čerpat v rozmezí 500 tisíc až 15 milionů korun, přičemž z něj lze hradit až 90 % způsobilých výdajů. Úvěr je možné čerpat na tyto skupiny způsobilých výdajů:

  • Pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (pokud je příjemcem podpory vykazovaný jako náklad/výdaj a není vedený jako dlouhodobý majetek);
  • Pořízení a financování zásob;
  • Ostatní provozní náklady/výdaje (včetně předfinancování pohledávek) doložitelné účetními doklady (např. mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájmy a další).

Doba splatnosti bezúročného úvěru je stanovena až na dva roky od uzavření smlouvy s možností odkladu splácení až o jeden rok od uzavření smlouvy. Zájemci musí předložit žádost o podporu dle stanovených kritérií spolu se všemi povinnými přílohami (zásadní přílohu představuje doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem). Příjem žádostí byl spuštěn se 14denním předstihem oproti původním předpokladům, a to už v pondělí 16. března 2020. Další podrobnosti a specifické podmínky programu jsou k dohledání přímo na stránkách ČMZRB

ČMZRB dále nabízí podnikatelům k využití také již dříve uveřejněné a schválené nástroje. Jde o záruky ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele (programy M-Záruka a EXPANZE), případně zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE úvěry. Podrobnosti na stránkách ČMZRB

Vláda na svém zasedání 19. března rozhodla o navýšení prostředků v programu Úvěr COVID na pět miliard korun. Tato částka bude poskytnuta prostřednictvím ČMZRB. Dalších pět miliard korun bude vyčleněno na záruky pro komerční banky, které budou poskytovat úvěry za obdobných podmínek.

Kromě výše uvedeného řeší MPO možnou realokaci finančních prostředků z evropských operačních programů dle aktuálních potřeb. MPO současně rozhodlo o prodloužení příjmu žádostí u aktuálně otevřených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to o 30 dní. Tato změna se týká všech výzev, u nichž  měl příjem žádostí původně skončit nejpozději 30. dubna 2020 (a nebyl ukončen do 17. března 2020).

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID19 Hospodářská komora České republiky jedná s tripartitními partnery, členy vlády a jejich náměstky o parametrech nového programu na kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům při překážkách v práci. Tento program navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. O prvním výstupu z těchto jednání jsme už informovali.

Situaci nadále sledujeme. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

Sdílet článek