Vládní opatření na podporu zaměstnanosti

Vláda na svém zasedání 19. března 2020 schválila první dvě opatření na podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců i živnostníků postižených důsledky epidemie COVID-19. Jde o ošetřovné a tzv. program Antivirus – kompenzaci mzdových nákladů zaměstnanců. Vláda chystá ještě další opatření jako například odložení či prominutí pojistných odvodů živnostníkům nebo tzv. kurzarbeit.

Ošetřovné

Institut ošetřovného v současné době řeší zákon o nemocenském pojištění. Vládou schválená úprava, kterou by měl parlament projednat ve stavu legislativní nouze v úterý 24. března, se promítne právě do tohoto samostatného zákona. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla. Navrhovaná úprava přináší tyto změny: 

  • Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření zavedených v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy nad rámec stávajících devíti, respektive šestnácti dnů, a bude se vztahovat na péči o děti mladší 13 let. 
  • Ošetřovné bude po celou dobu vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení, a to i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. 
  • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
  • Ošetřovné bude vypláceno i zpětně. Rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

I nadále platí ustanovení zákona o nemocenském pojištění, a to zejména:

  • Základem pro výpočet ošetřovného zůstává průměrný denní příjem za rozhodné období, které je z pravidla předchozích 12 měsíců. Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.  
  • Ošetřovné náleží jen jednomu z rodičů (jiné oprávněné osobě) s tím, že se rodiče (jiné oprávněné osoby) mohou v průběhu péče jednou vystřídat.

V případě živnostníků (OSVČ) bude dle vládních opatření výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat program ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž by se mělo jednat předběžně o částku 424 Kč denně. 

Kompenzace vyplacených mzdových prostředků (Antivirus)

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Základní kontury navrhované úpravy jsou následující: 

  • Prostředky budou poskytovány na základě programu MPSV a příspěvek budou poskytovat úřady práce.
  • Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, což se bude posuzovat u každého zaměstnance individuálně. 
  • Při nařízení karantény zaměstnancům bude náhrada mzdy nebo platu zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu, zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. 
  • Při nemožnosti přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády, kdy je zaměstnavateli nařízeno uzavřít provoz, bude náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %, zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Celkové náklady programu předpokládá MPSV ve výši 1,2 mld. Kč. Přesné podmínky by měly být zveřejněny v následujících dnech. Zároveň se očekává přijetí dalších programů. 

Vláda bude projednávat další opatření na podporu podnikatelské činnosti a udržení zaměstnanosti jako například odložení či prominutí pojistných odvodů živnostníkům nebo tzv. kurzarbeit. Jde o dohodu mezi zaměstnavatelem a státem, na základě které stát pomáhá zaměstnavateli překonat hospodářsky náročné období a zaměstnavatel se smluvně zaváže, že nebude propouštět.

Sdílet článek