MPSV představilo konkrétní podobu kurzarbeitu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo na konci srpna návrh změny zákona o zaměstnanosti, kterým se má od listopadu zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.…

Vláda rozhodla: Antivirus A a B pokračuje do konce října

Vláda 24. srpna schválila prodloužení současných režimů A a B programu Antivirus, a to až do 31. října 2020. Původně měly oba režimy skončit už na konci srpna. Režim C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení, prodloužen nebyl,…

Vybrané aspekty režimu C programu Antivirus

Po takzvané „vratce“ ze Senátu Sněmovna i podruhé schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus o všemi dlouho očekávaný režim C, který zaměstnavatelům odpouští částečně platby…

Stanovení superhrubé mzdy v případě využití programu Antivirus C

Rozšířením programu Antivirus o nový režim C dochází k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (tj. 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců), a to za…

Podpora z programu Antivirus pokračuje v novém kabátě

Vláda rozhodla o prodloužení současného režimu B programu Antivirus. Poslanecká sněmovna současně schválila dlouho očekávaný režim C, který by měl spočívat v prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Aktuality z programu Antivirus

Na začátku dubna Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo program Antivirus, jenž umožňuje zaměstnavatelům čerpat částečnou kompenzaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v důsledku některých překážek v práci. Na konci dubna vláda…

Je „vynucené“ narovnání se státem platné, či ne?

Od začátku dubna mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek na úhradu náhrad mezd z programu Antivirus garantovaného Ministerstvem práce a sociálních věci (MPSV). MPSV příspěvek poskytuje na základě dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus…

Praktické zkušenosti s žádostmi o příspěvek z programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo program Antivirus, prostřednictvím kterého mohou zaměstnavatelé žádat stát o kompenzaci za náhrady mezd poskytnuté zaměstnancům. Proces žádosti probíhá dálkově – webovou aplikací Úřadu práce České…