Režim B programu Antivirus byl opět pozastaven

Dlouho očekávaný režim B programu Antivirus, který vláda znovu aktivovala od listopadu 2021, je od 1. ledna 2022 opět pozastaven.

Vláda rozšířila Antivirus. Režimy A i B jsou prodlouženy do konce února

Dne 29. listopadu vláda rozhodla o prodloužení režimu A až do konce února 2022. Současně aktivovala i režim B, a to na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Reaguje tak na aktuální nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v Česku.

O příspěvek z Antiviru můžete přijít i kvůli formální chybě

Program Antivirus se považuje za jeden z nejúspěšnějších a nejlépe fungujících podpůrných programů, které vláda v době pandemie zavedla. Podle statistik zveřejněných ministerstvem práce a sociálních věcí ke konci prosince překonal počet podpořených…

(Staro)nové programy na podporu zaměstnavatelů v době pandemie

Na přelomu prosince a ledna vláda schválila sérii kompenzačních opatření v hodnotě 10 miliard korun. Některá jsou zcela nová, jiná představují jen prodloužení těch stávajících. Připomínáme ta, která mají pomoci zaměstnavatelům zachovat pracovní…

Režim A programu Antivirus pokračuje do konce roku a bude štědřejší

Vláda 14. října rozhodla o prodloužení režimu A programu Antivirus až do konce letošního roku. Pro zaměstnavatele s nuceným omezením provozu bude tato podpora s účinností už od 1. října výrazně výhodnější. O případném prodloužení nebo úpravách…

MPSV představilo konkrétní podobu kurzarbeitu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo na konci srpna návrh změny zákona o zaměstnanosti, kterým se má od listopadu zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.…

Vláda rozhodla: Antivirus A a B pokračuje do konce října

Vláda 24. srpna schválila prodloužení současných režimů A a B programu Antivirus, a to až do 31. října 2020. Původně měly oba režimy skončit už na konci srpna. Režim C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení, prodloužen nebyl,…

Vybrané aspekty režimu C programu Antivirus

Po takzvané „vratce“ ze Senátu Sněmovna i podruhé schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus o všemi dlouho očekávaný režim C, který zaměstnavatelům odpouští částečně platby…