(Staro)nové programy na podporu zaměstnavatelů v době pandemie

Na přelomu prosince a ledna vláda schválila sérii kompenzačních opatření v hodnotě 10 miliard korun. Některá jsou zcela nová, jiná představují jen prodloužení těch stávajících. Připomínáme ta, která mají pomoci zaměstnavatelům zachovat pracovní místa.

Počátkem ledna vláda schválila nový program předložený ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), tzv. COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Podpora z tohoto programu se týká vybraných podniků, zejména restauračních provozů, maloobchodních prodejen a služeb, kterým byl krizovými opatřeními vlády omezen či zakázán prodej zboží a služeb alespoň v části období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Za každého zaměstnance na plný úvazek (u částečných nebo zkrácených úvazků si podnikatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek) a/nebo za každou spolupracující osobu (OSVČ) je možné čerpat 400 korun za den, ve kterém byla podnikatelská činnost omezena. Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport. Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému MPO. Podpora se poskytuje v souladu s bodem 3.1 Dočasného rámce Evropské komise maximálně do výše 800 tisíc eur na jeden podnik. 

Těsně před Vánocemi vláda prodloužila stávající program Antivirus, a to do konce února 2021. Prodlouženy byly veškeré stávající režimy programu Antivirus, a to režim A (nucené omezení provozu a karanténa), režim A Plus (obdoba režimu A, ale nevztahuje se na případy, kdy zaměstnanci byla nařízena karanténa či izolace) a režim B (související hospodářské potíže). Parametry současného nastavení programu Antivirus se v letošním roce zatím nemění. 

Program Antivirus byl prodloužen zejména z toho důvodu, že epidemická situace se nelepší a zatím se nepodařilo přijmout plánované systémové opatření příspěvku v době částečné zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Ten měl na program Antivirus plynně navázat od 1. ledna 2021. Návrh kurzarbeitu se aktuálně nachází ve Sněmově ve druhém čtení. Na rozdíl od jednorázové podpory poskytované v rámci programu Antivirus kurzarbeit spočívá v zákonné úpravě podpory v částečné nezaměstnanosti, která se má aktivovat vždy, když se česká ekonomika bude potýkat s podobnou krizí, jako je ta současná. K aktivaci kurzarbeitu má docházet vždy na základě nárůstu nezaměstnanosti ve výši stanovené zákonem nebo na základě nařízení vlády ve výjimečných případech živelních událostí, pandemie apod. Kurzarbeit má podobně jako Antivirus pomáhat firmám, které budou muset v krizových situacích částečně omezit svůj provoz. Stát by měl platit zaměstnancům těchto firem 70 % čisté mzdy v závislosti na aktivitě zaměstnance a době strávené v kurzarbeitu, a to po dobu maximálně dvanácti měsíců. Na finální podobu si musíme ještě počkat.  

Sdílet článek