Režim A programu Antivirus pokračuje do konce roku a bude štědřejší

Vláda 14. října rozhodla o prodloužení režimu A programu Antivirus až do konce letošního roku. Pro zaměstnavatele s nuceným omezením provozu bude tato podpora s účinností už od 1. října výrazně výhodnější. O případném prodloužení nebo úpravách režimů B a C by se mělo jednat v brzké době.

Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus kompenzuje zaměstnavatelům už od dubna částečně náhrady mezd, které svým zaměstnancům vyplácejí v souvislosti s překážkami v práci. Zatímco režim A se vztahuje na situace nuceného omezení provozu a karantény, pod režim B spadaly související hospodářské potíže, se kterými se zaměstnavatelé musejí potýkat – například omezení poptávky po službách nebo výrobcích. Režim C pak spočíval v prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

Zatímco režim C skončil už na konci srpna, režimy A a B vláda opakovaně prodloužila. Od listopadu je měl nahradit tzv. kurzarbeit, tj. institut podpory v době částečné nezaměstnanosti. První návrh kurzarbeitu ale sklidil značnou porci kritiky a téměř jistě se nestihne do konce října schválit.

V souvislosti se zhoršující se pandemickou situací a novými opatřeními omezujícími podnikatelskou činnost tak vláda nyní přistoupila k prodloužení podpory v rámci režimu A programu Antivirus, a to prozatím do konce letošního roku. 

Podpora bude současně pro podniky s nuceným omezením provozu štědřejší. Zatímco do konce září měl zaměstnavatel nárok na proplacení 80 % nákladů na vyplacené náhrady mezd včetně odvodů, maximálně však 39 tisíc Kč na jednoho zaměstnance, od října má zaměstnavatel nárok na proplacení 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na zaměstnance. V případě karantény zůstává podpora ve výši 80 % vyplacené náhrady mezd.

Před uzávěrkou článku dosud vláda nezveřejnila celý text příslušného rozhodnutí prodlužujícího Antivirus. O jeho základních parametrech pouze informovala v tiskové zprávě. Detailní podobu nových podmínek prodlouženého režimu A tak zatím neznáme a může se od dosud zveřejněných informací lišit. 

 

Sdílet článek