Vláda rozhodla: Antivirus A a B pokračuje do konce října

Vláda 24. srpna schválila prodloužení současných režimů A a B programu Antivirus, a to až do 31. října 2020. Původně měly oba režimy skončit už na konci srpna. Režim C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení, prodloužen nebyl, a od září již tedy nepokračuje.

Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus v rámci režimů A a B už od dubna zaměstnavatelům částečně kompenzuje náhrady mezd, které svým zaměstnancům vyplácejí v souvislosti s překážkami v práci. Zatímco režim A se vztahuje na situace nuceného omezení provozu a karantény, do režimu B spadají hospodářské potíže, se kterými se zaměstnavatelé potýkají, jako je například omezení dostupnosti vstupů nebo omezení poptávky po službách nebo výrobcích. 

Příspěvek v rámci programu Antivirus zaměstnavatelům kompenzuje 60 %, resp. 80 % z vyplacených náhrad na mzdy zaměstnanců, kteří se v důsledku pandemie COVID-19 ocitli na překážkách v práci, max. však 29 000 Kč, resp. 39 000 Kč za měsíc na jednoho zaměstnance. 

Podpora v rámci režimů A a B programu Antivirus měla zpočátku skončit v dubnu s tím, že vláda postupně oba režimy prodloužila až do konce letních prázdnin. O dalším prodloužení programu Antivirus se dlouho spekulovalo, až vláda nakonec rozhodla o prodloužení obou zmíněných režimů až do konce října 2020. Prodloužení režimu C, na základě kterého se promíjelo pojistné na sociální zabezpečení, by vyžadovalo změnu zákona. Třetí režim Antiviru tak nebylo možné flexibilně prodloužit a na konci srpna tedy skončil.  

Režimy A a B programu Antivirus budou chránit pracovní místa v ČR přinejmenším do konce října. Podle aktuálního návrhu MPSV by se měl poté program překlopit v tzv. kurzarbeit (podrobně se o kurzarbeitu dočtete zde). Zda, kdy a v jaké podobě k tomu dojde, bude záležet na vývoji legislativního procesu. O vývoji vás budeme informovat. 

Sdílet článek