Vláda rozšířila Antivirus. Režimy A i B jsou prodlouženy do konce února

Dne 29. listopadu vláda rozhodla o prodloužení režimu A až do konce února 2022. Současně aktivovala i režim B, a to na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Reaguje tak na aktuální nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v Česku.

Režim A je určen zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou v izolaci nebo mají nařízenou karanténu. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, z níž výše příspěvku státu činí v tomto případě 80 % z takto poskytnuté náhrady, včetně pojistného. Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.  

Zaměstnavatelé budou moci čerpat podporu i z režimu B. Příspěvek pomůže těm zaměstnavatelům, kteří mají významný počet zaměstnanců v karanténě nebo izolaci, omezené dodávky vstupů nebo se jim z důvodu pandemie snížila poptávka po zboží či službách. Zaměstnanci je vyplácena náhrada ve výši 100, 80 nebo 60 % průměrného výdělku v závislosti na důvodu existence překážky v práci. Zaměstnavateli stát poskytne 60 % z vyplacené náhrady, včetně pojistného, maximálně však 29 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. 

  • Platnost programu Antivirus je nyní stanovena do 30. června 2022.  
  • Vláda může v případě potřeby aktivovat i další režimy, aniž by musela podmínky programu znovu schvalovat.  
  • Zároveň může poskytování příspěvku přechodně pozastavit v případě, že nebude k dispozici dostatek prostředků.  
  • Nejzazším termínem pro uzavření dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi zaměstnavatelem a úřadem práce je 28. únor 2022.  
Sdílet článek