Praktické zkušenosti s žádostmi v programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde je pronajímatelem veřejná instituce.

Základní parametry programu COVID – Nájemné naleznete v tomto článku.  

Žádost se podává přes informační systém MPO. Pro přístup do systému si musí každý žadatel založit identifikační prostředek eIdentita, k jehož vytvoření je zapotřebí jeden z těchto nástrojů: 

  • eObčanka 
  • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eIdentita.cz) či UPS 
  • čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a. s. 

V případě přihlašování pomocí NIA ID je nutné tento účet nejdříve aktivovat na portálu eIdentita.cz, a to za pomoci eObčanky, datové schránky (pouze fyzické osoby) nebo se dostavit na pobočku Czech Point. Dále je potřeba se do systému MPO registrovat, přičemž registrace je jednoduchá a je možné ji provést přímo na uvedeném odkaze.  

Z výše uvedených prostředků přihlášení vyplývá, že do systému MPO se hlásí žadatel jako fyzická osoba. Zda bude žádat za právnickou osobu nebo jako podnikající fyzická osoba, zvolí žadatel v průběhu registrace. 

Po přihlášení do systému si žadatel založí žádost, kterou může uložit jako rozpracovanou a opakovaně se k ní vracet. Lze také zvolit možnost, že za žadatele podává žádost pověřená osoba na základě ověřené plné moci. V takovém případě je nutné příslušnou plnou moc přiložit. Veškerá čestná prohlášení a dokumenty potřebné k úspěšnému podání žádosti se buď nahrávají přímo do systému, nebo se pouze zaškrtává soulad s jednotlivými ustanoveními.  

V případě, že má žadatel více provozoven, uvede v systému údaje o každé z nich (tyto údaje zahrnují adresu nebo výši nájemného). Maximální výše dotace je 10 milionů Kč a její rozdělení mezi provozovny záleží na žadateli a výši nájemného. Žadatel dále musí v systému popsat vlastnickou strukturu svého podnikání, kdy uvede seznam jednatelů a spoluvlastníků subjektu, včetně osob, v nichž má podíl.   

V případě, že jsou k dispozici všechny potřebné přílohy a informace, není žádost příliš časově náročná. V každém případě je nutné vyplnit žádost správně a úplně hned na poprvé, jelikož chybně nebo nesprávně vyplněné žádosti mohou být ze schvalovacího procesu vyloučeny.  

Pokud vás podpora COVID – Nájemné zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s úspěšným podáním žádosti pomůžeme. 

Sdílet článek